12. június, 2019Igehirdetések No comments

   Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:

   Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony, mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből egy í betű sem, sőt egy vessző sem, amíg minden be nem teljesedik. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.

                                                              Máté Evangéliuma 5, 17-19

   Jézus értelmezésében a Törvény akkor nyeri el igazi célját, ha az Isten és a felebaráti szeretet konkretizálódik általa. A keresztény közösségben bizonyos irányzatok jöttek létre, amelyek egymástól eltérően értelmezték az eredetüket. Máté igen erősen védi az ősök hagyományait, viszont nem hagyhatja figyelmen kívül a pogányság kérdését. Szent Pál szerint a Törvény nem elég a megigazuláshoz, mert akkor fölösleges lenne Krisztus eljövetele. A kereszténységen belül a páli irányzat nyerte meg a csatát. A Törvény nem szünt meg a keresztények számára sem, de számukra már nem kötelező a halaka. Jézus nem szakított a Törvénnyel és a prófétákkal, de magatartásában egy új irányvonalat mutatott meg. Főleg a tisztálkodási szabályok értelmetlenségére hozta fel követőinek a figyelmét. A külső tisztaság még nem jelenti a belső tisztaságot. Azok között, akik betű szerint megtartották a szabályokat, sokan kettősségben éltek. Az előírásokat betűpontosan megtartották, de elhanyagolták a felebaráti szeretetet. Szent Pál rómaiakhoz írt levelében a Törvényt a következőképpen láttatja: “A szeretet nem tesz rosszat az embertársnak. A törvény tökéletes teljesítése tehát a szeretet” (Róm 13, 10).

   A második vatikáni zsinat korszakában sokan azt gondolták, hogy az Egyház engedni fog bizonyos követeléseiből. A vasárnapi szentmise rendszeres látogatását, a tízparancsolatot, a szentségek ünneplését azonban nem változtatta meg. Jézus az Atya iránti engedelmességre tanította követőit. Ez az engedelmesség magába foglalja parancsainak az elfogadását és teljesítését. Jézus nem kötött senkivel kompromisszunokat, ugyanígy az Egyház sem engedhet bizonyos hittel kapcsolatos kérdésekben.

   Jézus tanítása radikális megtérést követel. A régi ember levetése nem történik meg egyik napról a másikra, de minden nap egy kicsit meg kell haljunk a régi énünknek. Isten és Jézus követésének az elsődleges követelménye a parancsok teljesítése, utána következik Krisztus képmásának a felöltése.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…