29. június, 2019Igehirdetések Nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Abban az időben amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Ezt válaszolták: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.”

   Ő tovább kérdezte őket: „Hát ti, kinek tartotok engem?” Simon Péter válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.”

                                                           Máté Evangéliuma 16, 13-19

   Jézus először arra kíváncsi, hogy mit gondolnak róla az emberek. Itt a vélemények megoszlanak. Jézus személyazonossága körül több feltételezést lehet felfedezni. Jeremiás próféta saját hivatásáról beszél, szenvedésének és az elutasítottságának a tapasztalata később a Messiás szenvedésére és elutasítására mutat rá.

   Máté Emberfiának nevezi Jézust, Márk párhuzamos részében engem-et találhatunk. Máté kerüli a katonai-messiás felhangot ezért, nem Messiásnak, hanem az élő Isten Fiának nevezi Mesterét. Jézus Péter megfelelő válaszát az Atyának tulajdonítja. Péter és társai önmaguktól nem tudtak volna kielégítő választ adni erre a fontos kérdésre.

   Simon új nevet kap, amelynek a jelentése kőszikla. A szikláról szóló példabeszédében Jézus önmagára vonatkoztatja ezt a képet. (Mt 7,24-27, Lk 6,46-49) Aki az Ő tanítására alapozza az életét, az minden veszély ellenére kitart. Péter kapja meg a mennyország kulcsait. Ugyanakkor az oldó-kötő hatalma a gonosz elleni küzdelemben jelent nagy segítséget. Ebben a hatalomban osztoznak vele a tanítványok, de a kinyilatkoztatás és a kulcsok egyedül őt illetik meg.

   Péter szószólói szerepe közismert volt a tanítványok körében, ennek a tudatában alkalmazták személyére a rabbinikus irodalom kifejezéseit. Az Egyház átmeneti intézményt jelent a mennyek országának a megvalósulásában. A köztes időszakban nagy szerepet tölt be: közvetíti az üdvösséget Jézus működése és a mennyek országának megvalósulása közti időszakban.

   A mindenkori római pápa Péter földi utódja, és Krisztus földi helytartója. A bíborosi kollégiummal együttműködve tanítja, kormányozza és szabályozza az Egyház életét. Krisztus kifejezett kívánságára hallgatnak, amikor az Egyház nevében tanítanak, valamint kiszolgáltatják a szentségeket Krisztus vándor népének.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…