22. május, 2019Igehirdetések No comments

   Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak:

   Én vagyok az igazi szőlőtő, és Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem.

   Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.

                                             János Evangéliuma 15, 1-8

   Casciai Szent Rita a saját életének történetén keresztül fedezte fel azt a jézusi titkot, beavatást, amely a szőlőtő és a szőlővesszők közti kapcsolat allegorikus példabeszédében jelenik meg. Valamikor tizennégy segítőszentről beszéltek az Egyházban. Euszták volt a reménytelen ügyek segítője. Az újabb szentek megjelenésével a régiek tisztelete, közbenjáró szerepe háttérbe szorult. Szent Rita lett idővel a reménytelen ügyek védőszentje.

   Mai szemmel nézve, milyen “kedvezőtlennek” mondható körülmények játszottak közre, hogy ma Szent Ritát szentként tisztelhetjük? Ha nem keresztény szemmel tekintünk az életére, akkor azt kell mondjuk egyáltalán nem kedvezett neki a sors. Idős szülőktől származott, ennek az elsődleges hátránya pedagógiai, nem volt elég türelmük a gyermeknevelésre. Az előnye az idős kornak, hogy van mögötte élettapasztalat. Előzetes megkérdezése nélkül szülei egy helybéli fiúnak ígérték a kezét. Saját hivatását sem vették figyelembe. Férje egy vad, erőszakos ember volt. Megígérte neki, hogy mindenben engedelmeskedeni fog neki, azzal a feltétellel, hogy templomba járhat. Szelídségével, jóságával végül sikerült legyőznie férje rossz természetét. Régi ellenségei meggyilkolták a férjét. Rita megbocsátott férje gyilkosainak, ezzel előmozdította az egymással szembenálló családok megbékélését és egységét. Özvegységére kolostorba akart vonulni, de háromszor is visszautsítást kapott a rend előljáróitól. Egy csoda folytán befogadták az ágoston-rendi zárdában. Neve igazgyöngyöt jelent. Az igazgyöngy érdekesen jön létre. Ahhoz, hogy megvalósuljon egy homokszem sérti meg a kagylót, erre a kagyló úgy reagál, hogy bevonja azt. Szent Ritából úgy lett igazgyöngy, hogy a szenvedéseit, megpróbáltatásait Isten szeretetével vonta be. Ez a befogadás képesítette őt arra, hogy türelem, a lehetetlen ügyek képviselője legyen. Saját és mások gyengeségeit úgy tudta beleépíteni Isten életébe, mint apró gyöngyöket amelyek a szeretet hatására megszépültek, elfogadhatóvá váltak.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom