22. február, 2019Igehirdetések No comments

   Abban az időben amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Ezt válaszolták: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.”

   Ő tovább kérdezte őket: „Hát ti, kinek tartotok engem?” Simon Péter válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám.

   Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.”

                                                Máté Evangéliuma 16, 13-19

   Máté egy igen fontos kérdést tisztáz ebben az evangéliumi részletben. A felsorolt próféták a Messiás érkezését hívatottak megelőzni. A keresztény élet szempontjából is nagyon fontos kérdés, hogy ki számunkra Jézus? Sokak számára egyik a sok próféta közül, mások Keresztelő Szent Jánoshoz hasonlítják. A XXI. századi ember számára mondhat-e még újat Krisztusnak a történelmi valósága? Krisztust a századok során próbálták mítosztalanítani, az evangélium metaforáitól megcsupaszítani. Egyáltalán milyen volna Jézus élete csodák és gyógyítások nélkül?

   A válasz végső soron hitbeli aktus. Péter vallomásában megtisztítja a Messiást a politikai felhangtól. Jézus válaszából azonban kitűnik, hogy Péter válasza nem magától eredendő, hanem egy természefeletti kinyilatkoztatás áll mögötte.

   Egyik legyszebb Krisztus-meghatározása XVI. Benedek pápának van, amelyet még Ferenc pápa is idéz első enciklikájában, az Evangelii Gaudium-ban: “A keresztény lét kezdetén nem egy etikai döntés vagy egy nagy eszme áll, hanem a találkozás egy eseménnyel, egy Személlyel, aki életünknek új horizontot és ezáltal meghatározott irányt ad.” Péter vallomásában is egy élő személyről, az élő Isten Fiáról beszél. Jézussal való találkozása megváltoztatta korábbi látásmódját. Még nagyhéten félénk apostol volt, de pünkösd után már az Egyház kősziklája. Ő egyensúlyozza a pogányoknak szóló missziót és a választott népnek szóló meghívást.

   Péter az egyedüli aki megkapja a mennyország kulcsait. Ez a hatalom egyedülálló, csak Péternek és utódainak adatott meg.

   Krisztus számunkra egy élő személy, aki nemcsak egy próféta, vagy orvos, hanem a második isteni személy, aki minket is testvéreivé és örököseivé választott ki. Ebben a meghívásban kiválasztott vagyok, vagy csak meghívott? Lehetek egy hűséges szolga, aki éjjel nappal az Úr akaratát keresi, vagy fiú, aki az Atya iránti szeretetből engedelmeskedik és cselekszik.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…