25. június, 2019Igehirdetések No comments

   Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:

   Ne vessétek oda a szent dolgokat a kutyáknak, és ne szórjátok gyöngyeiteket a sertések elé, hogy lábukkal el ne tapossák azokat, és megfordulva, szét ne tépjenek titeket is.

   Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik! Ez ugyanis a Törvény és a próféták tanítása.

   A szűk kapun menjetek be, mert széles a kapu és tágas az út, amely a romlásba visz, és sokan mennek be rajta. De milyen szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják!

                                                                          Máté Evangéliuma 7, 6.12-14

   Vajon mire gondolt Jézus, amikor azt mondta hallgatóinak, hogy az igazgyöngyöket ne vessék a disznók elé? Az igazgyöngy gyakran egy értékes kincsre, illetve vagyonra utal. Ebben a szövegösszefüggésben Isten országát, valamint Jézus evangéliumát jelzi. Nem mindenki keresi őszinte szívvel Isten országát, vannak, akik csak érdekből használják fel az evangélium kincseit. Olyan szavakat tartalmaz, amely az embereket könnyen engedékennyé, szelíddé teszik. Ezt jól tudják azok is, akik bár nem kaptak hivatást erre, de lépten-nyomon idéznek a szentírásból, illetve magukat lelki mestereknek tartják. Nem minden tanítás származik Istentől. Sokan a saját szájuk íze szerint, illetve a hallgatóság elképzelései szerint alkalmazzák a szentírást. A bibliai hermeneutika viszont mindig figyelembe veszi a corpus sanctae scipturae-t, a szentírás egészét, életbeágyazottságát és ennek a fényében magyarázza, illetve aktualizálja a különböző verseket, idézeteket.

   Ebben a szövegrészben Jézus arra hívja fel a figyelmünket, hogy Isten üzenetét nem mindenki alkalmazza a saját életére, ezért számára nem jelent többet egy érdekes információnál. Nem jut el az evangélium lényegéhez.

   A kettős út kétfajta magatartást, illetve kétfajta szövetségi teológiát jelenít meg. A szűk kapu az élet útjára nyílik meg számunkra, a tágas kapu a halálra. Mindegyik útnak vannak előnyei és hátrányai. A szűk kapu látszatra nehéz és elbizonytalanítja az embert, a tágas kapu több alternatívát tartogat számunkra, éppen ezért az ember könnyen eltévedhet benne.

   Jézus tanítása világos és mindenki számára érthető, illetve elérhető. Pontosan ezért nem keveseknek a kiváltsága, hanem mindenki számára nyitott kapu. Olyan új horizontokat mutat meg, amelyek Istenhez vezethetnek. Pontosan ezért olvasnunk kell Isten igéjét, amely eligazítást életünk útvesztőiben.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…