8. augusztus, 2018Igehirdetések No comments

   Abban az időben Jézus továbbhaladt. Tirusz és Szidon vidékére vonult vissza. És íme, jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: „Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem!” Ő azonban szóra sem méltatta. Végül odamentek hozzá tanítványai, és arra kérték: „Küldd el őt, ne kiáltozzon utánunk!”

   Jézus kijelentette: „Az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól.” Ám az asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal: „Uram, segíts rajtam!” Ő így válaszolt: „Nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak!” Mire az asszony: „Igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról!”

   Erre Jézus így szólt hozzá: „Asszony! Nagy a te hited! Legyen úgy, amint szeretnéd!” És a lánya meggyógyult még abban az órában.

                                                         Máté Evangéliuma 15, 21-28

   A tisztasági törvények kiigazítása után Jézus pogányok lakata területre ment. Talán azt gondolta magában, hogy legalább itt csendben lehet a mennyei Atyával. A szír-főniciai asszony azonban megzavarja ezt a kis vakációját. Az asszony kitartó kérése miatt azonban segít annak, a démontól megszállott lányán.

   Először szeretné az asszonyt elküldeni, mert küldetése elsősorban Izraelnek szól. De az asszony bölcsessége tettre kényszeríti Jézust. Az asszony tisztában van azzal, hogy nem szabad az izraeliekkel érintkezzen, mert a tisztasági parancs visszatartja őket ettől. És ennél a pontnál derül ki, hogy az igazi tisztaság nem kívülről történik, hanem a szívekben. Nem a pogányokkal való érintkezés mocskolja be az embert, hanem szívének a titkos és bűnös gondolatai.

   A jelenlegi emigrációs hullám miatt egyfajta idegengyűlölet alakult ki az európai emberekben. A fogalmak is összekeveredtek, mert mást jelent az emigráns szó és mást jelent a “menekültek” kifejezés. A bevándorlók közt vannak háborús menekültek is, de nagyon nehéz különválasztani ezeket a tiszteségtelen betolakodóktól.

   Az evangélium üzenete ezektől függetlenül mindenkihez szól. Jézus missziós parancsában nem azt mondta apostolainak, hogy egy bizonyos népnek hirdessék az örömhírt, hanem mindenkinek. Az evengélium terjesztése nem lehet egyoldalú feladat. Minden nép, minden nemzet meghívást kapott az üdvösségre.

   Jézus eltekintett az előírásoktól, és a megszállott lányból kiűzte az ördögöt. Ezzel is azt igazolta, hogy küldetése egyetemes, ugyanígy az Egyház küldetése is katolikus.

T. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…