7. augusztus, 2019Igehirdetések No comments

    Abban az időben Jézus továbbhaladt. Tirusz és Szidon vidékére vonult vissza. És íme, jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: „Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem!” Ő azonban szóra sem méltatta. Végül odamentek hozzá tanítványai, és arra kérték: „Küldd el őt, ne kiáltozzon utánunk!”

   Jézus kijelentette: „Az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól.” Ám az asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal: „Uram, segíts rajtam!” Ő így válaszolt:

   „Nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak!” Mire az asszony: „Igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról!” Erre Jézus így szólt hozzá: „Asszony! Nagy a te hited! Legyen úgy, amint szeretnéd!” És a lánya meggyógyult még abban az órában.

 

                                                                Máté Evangéliuma 15, 21-28

    Máté evangélista fentartásokkal közelíti meg a pogányság megtérítésének a lehetőségét. Számára az üdvösség az izraelitáktól származik. Különösen ügyel arra, hogy Jézus ne hatoljon be a pogányok lakta területekre, mindig a határvidéken találkozik velük. Az eredetek Egyházában mindig kényes kérdés volt a pogányok üdvösségének az ügye. Szent Pál a rómaikhoz írt levelében a vad olajfának a szelíd olajfába való ültetéséről beszél. (Róm 11, 13.14) Ebben a hasonlatban a vad olajfa a pogányokat jelképezi.

   Csak idővel alalkult ki az Egyházban a nemzetek üdvösségének a gondolata. Jézus tetteiben azonban nem tesz különbséget izraelita és nem izraelita, megigazultak és vámosok között. Ha ennek a találkozásnak a vége másképpen szólna, akkor ezt az izraelita fajelmélet egyik dokumentumaként lehetne kezelni.

   Olyan pogány személyeket idealizál, akiknek a hite valószínű nem volt nagyobb a zsidóságnál, de példaként állítja őket a hitetlenek, hűtlenek elé.

   Még a keresztény környezetben is léteztek olyan kulturális tényezők, amelyeket Krisztus követésének feltételeként alkalmaztak. Jézus azonban világosan elhatárolódik mindenfajta kulturális, faji megkülönböztetéstől. A pogányokkal gyakorolt figyelmessége, segítőkészsége nem hagy semmilyen kétséget afelől, hogy az üdvösség egyetemes.

   A pogány asszony az Úr nevét emlegetve lép színre, mint a korabeli keresztény gyakorlatban. Hite eloszlatja Jézus valódi, illetve látszólagos ridegségét. Az Egyház örvendezve adja hírül, hogy minden rossz legyőzhető, ha az ember szükséges hittel rendelkezik. Ugyanakkor azzal is számolni kell, hogy nem minden ilyen hittel rendelkező ember várhat hasonló eredményre, mert Isten nem automataként működik.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…