17. január, 2019Igehirdetések Mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: „Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!”

   Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: „Akarom! Tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, azonnal elküldte, és így szólt hozzá: „Nézd, senkinek se szólj erről, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért ajánld fel a Mózes által rendelt áldozatot, bizonyságul nekik.”

   Ő azonban, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább távolabbi, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek.

                                    Márk Evangéliuma 1, 40-45

   Naaman, Arám királynak volt a kedvenc hadvezére. Az egyik izraelita lány a fogságukba került és onnan értesültek Izrael prófétájának csodálatos képességéről. Arám Izrael királyához küldte a leprás Naamat abban a reményben, hogy majd meggyógyítják. Izrael királya zokon vette ezt a furcsa küldöttséget. Azt gondolta, hogy Arám politikai játékot akar vele kezdeményezni. Elizeus magához hívatta Naamant, akinek azt az utasítást adta, hogy hétszer merítkezzen meg a Jordán folyóban. Naaman első reakciója az elutasítás volt, de megértette, hogy nincs más választása. Naaman meggyógyult leprájából.

   Jézust is gyakran keresték a gyógyíthatatlan betegek. Sokan csak a gyógyulásra pályáztak, de nem akartak megtérni. Számukra Jézus csak egy csoda-doktor volt. Nem vártak el Tőle többet a gyógyításnál. Jézus azonban szívén hordozta a betegek sorsát. Nemcsak a betegségükből akarta kigyógyítani őket, hanem a lelki problémáiktól is meg akarta menteni őket. Nem törölte el az ószövetségi előírásokat, hanem lassan nevelte rá az embereket az újszövetség új törvényére. Csodálatos Jézus tapintatossága, nem rombolja le az emberek jóhiszeműségét. Nem követel tölük olyat, amely belső szorongást okozna nekik. Becsületben tartja az emberi szabályokat.

   A meggyógyított leprás azonban nem tud hallgatni arról a csodáról, amely vele történt. Mindenkivel igyekszik megosztani a történteket. Az örömhír terjedésének még az emberi szabályok sem tudnak akadályt gördíteni.

   A leprás indiszkréciója miatt Jézus félrevonulásra kényszerül. Nem akart személyi kultuszt építeni magának, mégis a tömegek mindenhol felkeresték. Amikor szenvedett, akkor már senkinek sem kellett. Bár a szemtanúk provokálták, mégsem szállt le a keresztről. Csodáit szeretetből és szabadon tette. Senki sem tudott volna csodát kikényszeríteni belőle. Akkor és ott gyógyított, ahol akart. Ma is gyógyítani akar, de nem csak testi betegségeket, hanem elsősorban lelkieket. Kevesen imádkoznak megtérésért, jóságért. Pedig a csodáknak az elsődleges célja, hogy jobb emberekké változtassanak minket. Mit ér, ha testem meggyógyul, de továbbra is kapzsi és haragvó maradok? Mi a fontosabb számora, az hogy üdvözüljek, vagy az hogy egy kis időre meggyógyuljak?

T. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…