2. november, 2019Igehirdetések No comments

   Minden, amit nekem ad az Atya, hozzám jön.

S aki hozzám jön, nem taszítom el. Mert nem azért szálltam alá a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem meg, hanem annak akaratát, aki küldött.

   Annak, aki küldött, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit el ne veszítsek, hanem feltámasszam az utolsó napon. Mert Atyámnak az az akarata, hogy mindenki, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, s feltámasszam az utolsó napon.”

                                                                     János Evangéliuma 6, 37-40

   Jézus saját küldetését úgy értelmezi, mint egy mentőakciót. Azokról beszél, akik az Atya vonzási körébe kerültek. Jézus megtette a saját feladatát értünk, de ebben a tervben fontos az Atya vonzása is. Az apostolok missziós körútjukon találkoztak egy olyan ismeretlen személlyel, aki Jézus nevében ördögöt űzött. (Mk 9, 38-40) Szerintük egy szélhámosról van szó, aki csak eszközként használta fel a Mester nevét. Jézus azonban nem tiltja meg ennek az ismeretlennek sem a működését, mert valamilyen módon ő is közrejátszik az evangélium terjesztésében.

   Jézus megtestesülése a garancia arra, hogy Isten az emberiség javát akarja. Saját megtestesülését az emberek üdvözítésével indokolja meg. A nagy prófétákhoz hasonlóan össze akarta gyűjteni Izrael elveszett juhait, küldetése azonban nem kizárólagos, minden népre vonatkozik.

   Egy másik fontos tényezője ennek a krisztusi örökségnek, hogy már kiimádkozta értünk is az üdvösséget. Mindannyian hivatalosak vagyunk az üdvösségre.

   Az Egyház anyaként vigyáz reánk az üdvösség útján, a legjobb eszközöket bocsátja a rendelkezésünkre, gondoljunk csak arra, hogy valamikor milyen nagy erőfeszítésbe került a búcsú elnyerése, ma már szinte csak el kell menjünk egy búcsúra, vagy a szükséges feltételeknek eleget kell tegyünk, és már búcsúban részesülhetünk.

   Ebben a megszentelt időszakban arra kapunk meghívást, hogy elhunyt testvéreinkért felajánljuk az elnyert búcsút. Ezzel segíthetünk nekik az ideig tartó büntetéseik megrövidítésében, vagy eltörlésében.

   Az Atya ma is vonza az embereket, de többfajta vonzás van. A mai világ a fogyasztásra serkenti az emberek gondolatait, vágyait, életét, éppen ezért nehezen hallják meg, fedezik fel ezt a sajátos meghívást. Erre kell másokat ösztönözzünk saját meghívásunk megvallásával.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom*

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…