9. március, 2019Igehirdetések No comments

   Amikor Jézus egyszer Kafarnaumban járt, meglátott egy Lévi nevű vámost, aki a vámnál ült. Megszólította őt: „Kövess engem!” A vámos erre fölkelt, és mindenét otthagyva, követte Jézust.

   Lévi azután Jézus tiszteletére nagy lakomát rendezett házában. Jézussal együtt sok vámos és más ember telepedett az asztalhoz. A farizeusok és az írástudók méltatlankodva fordultak a tanítványokhoz: „Hogyan lehet az, hogy ti a vámosokkal meg a bűnösökkel együtt esztek és isztok?”

   Jézus felelt meg nekik: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek!”

                                  Lukács Evangéliuma 5, 27-32

   Lévinek látszólag nincs esélye sem a farizeusokkal, sem Jézussal szemben. A farizeusok megvetik bűnös életmódja miatt, Jézus pedig látszólag nem ismeri fel személyében a vámost. Jézus azonban nem foglalkozik a vámosokról kialakult előítéletekkel, hanem meghívatja magát Lévihez. Az is fontos észrevenni, hogy Lévi a meghívása után vendégeli meg Jézust és a kíséretét. Ebben az esetben már nem állja meg a helyét az a vád, hogy a vámosokkal és a bűnösökkel eszik és iszik együtt.

   A meghívás-történetből kiderül egy nagyon fontos tény, Jézus nem zárkózik el a nyilvános bűnösök társaságától sem, sőt ezen túl még tanítványokat is gyűjt közülük. Ez kívülről úgy ítélhető meg, hogy nem ismeri ezeknek a vámosoknak a kilétét, pedig a Messiásnak tudnia kellene, hogy kik azok, akik nem tartják meg a társadalom közmegegyezéseit. Isten nem személyválogató, hanem mindenkinek felajánlja az Ő küldetését. Lévi mivel nyitott erre a meghívásra, megkapja az igazi tanítványság kegyelmét. Az ünnep, a közös asztal annak a kifejezése, hogy Lévi átérzi életének a minőségi változását.

   Megtérését jelzi az a magatartása, amellyel meghívja barátait a közös öröm-ünnepre. A Jézussal való találkozás annyira megváltoztatta a felfogását, hogy ezentúl már nem kell szégyelnie régi foglalkozását. Jézus új tanítványaként megünnepeli a tanítványság örömét. Talán nem is mert arra gondolni, hogy megtérése után egyből Jézus tanítványai közé fogja meghívni. Az örömét növeli az a megelőlegezett bizalom, amelyet Jézustól tapasztalt. Végre találkozott egy olyan személlyel, aki nem ítéli meg foglalkozása és személye miatt, hanem egyenesen meghívja tanítványai közé. Lévi azt az embert jelképezi, aki saját hibáin felül tud emelkedni, és megadja önmagának a megtérés esélyét. Első alkalommal meghallja az örömír neki szóló részét, és ez annyira megváltoztatja a korábbi életfelfogását, hogy megtér és tanítvány lesz. Ez nem védi meg őt a későbbi nehézségektől, de a kihívásokkor már bátran vallja meg a hitét.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…