15. szeptember, 2018Igehirdetések No comments

   Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia, aki a mennyben van.

   Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen.

   Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ.

                                               Lukács Evangéliuma 2, 33-35

   A Szent Kereszt Felmagasztalását követő napon a Fájdalmas Szűzanya ünnepéről emlékezünk meg. Az ünnep eredete a szervita rendhez kapcsolódik. Először szeptember harmadik vasárnapján ülték meg, majd minden hónap harmadik vasárnapján. Majd X. Piusz pápa volt az, aki az ünnepet az egész Egyházra kiterjesztette. Három szentírási esemény áll az ünnep hátterében: az Egyiptoma való menekülés, az agg Simeon jövendölése és a keresztrefeszített Jézus lábánál álló fájdalmas Szűzanya.

   A keresztény életéből sem hiányzik a szenvedés, Jézus nem volt egy olyan fakír, akinek kedve telt a szenvedésben. Jézus sorsából részesültek azok a tanítványok is, akiknek majd később üldöztetésekben, igazságtalan vádakban volt részük.

   A keresztény számára azonban a szenvedés már nem újdonság, hiszen Jézus mindenkiért elhordozta a keresztfát. Minden keresztény szenvedése egy elhordozott szenvedés. Ez a tudat segíthet minket abban, hogy megértsük azt, hogy a szenvedésekben nem vagyunk egyedül. Jézus mindenkiért elhordozta a keresztfát. Szenvedése a világ számára áldás volt.

   Egy másik igen fontos üzenete a mai ünnepnek, hogy Isten nem részvétlen, hanem együttérző, együttszenvedő. A mai ünnepnek a kulcsfogalma lehetne a compassio, azaz együttszenvedés képessége. Jézus nem ment el részvét nélkül semmiféle ínség mellett szoktuk olvasni a VII.C. eukarisztikus imában. Osztozik a szenvedők, elesettek, betegek sorsában. Vigaszt nyújthat szenvedéseinkben az a tudat, hogy már elhordozta helyettünk és mindenki helyett a keresztet. Ez viszont csak azoknak tud segítséget nyújtani, akik értékelni tudják Jézusnak ezt az áldozatát. Ma két együttérző szívnek adunk hálát, Jézus szentséges szívének és Mária szent szívének. Az a két szív dobog az emberiségért és a világért.

T. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…