16. május, 2018Igehirdetések No comments

   Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott:

   Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat, akiket nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás.

   Most tehozzád megyek, ezeket pedig elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból.

   Szenteld meg őket az igazságban, mert a te tanításod igazság. Amint te elküldtél engem a világba, úgy küldöm én is őket a világba. És értük szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban.

                                                                  János Evangéliuma 17,11b-19

   Jézus eltávozása előtt kéri az Atyát, hogy őrizze meg azokat., akiket szeretett. Nem akarja árván és magukra hagyni őket, mert tudta, hogy önerőből nem sokra mennek. Jézus több, mint jó pásztor, hosszú távon akarja segíteni barátait. Az Atyával való egységét kívánja megosztani velük is.

   Jézus az Atya igéit mondja el nekik, és ők azokat befogadják. A világ őket is gyűlöli, mert egy magasabb rendű életmódot követnek. Jézus azért is imádkozik, hogy az Atya óvja meg őket a kísértésektől. Ők már ismerik azt az igazságot, amely megszenteli őket. Küldetésük jézusi, mert ugyanúgy küldi őket, mint egykor az Atya őt. Nemcsak imádkozik értük, hanem egészen átadja magát értük az Atyánál.

   Jézus a megszentelt élet kezdete. Gondoltam-e már arra, hogy engemet is meg akar szentelni? Nem egy felszínes kapcsolatba akar bevonni, hanem az ő életébe. Értem is imádkozott, amikor azokért imádkozik, akik követik őt. Jézus már előre kiimádkozta a hivatásokat.

T. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…