13. február, 2018Igehirdetések No comments

   A tanítványok egy alkalommal áthajóztak a Genezáreti-tavon. Elfelejtettek kenyeret vinni magukkal, és csak egy kenyerük volt a bárkában. Jézus a lelkükre kötötte: „Vigyázzatok! Óvakodjatok a farizeusok és Heródes kovászától!”

   Ők egymásközt arról beszélgettek, hogy nem hoztak magukkal kenyeret. Jézus észrevette, és így szólt: „Mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Még most sem értitek, és nem fogjátok föl? Még mindig érzéketlen a szívetek? Van szemetek, és nem láttok? Van fületek, és nem hallotok? Nem emlékeztek arra, hogy amikor öt kenyeret megtörtem ötezer embernek, hány tele kosár maradékot szedtetek össze?” Azt válaszolták: „Tizenkettőt.”

   „És amikor hetet törtem meg négyezer embernek, hány tele kosár maradékot szedtetek össze?” Azt felelték: „Hetet.”

   Erre újra megjegyezte: „Hogyan lehet, hogy még mindig nem értitek?”

                                              Márk Evangéliuma 8,14-21

   A második kenyérszaporítás után Jézus Dalmanuta vidékére, azaz Magdalába hajózott. Útközben a tanítványok azon vitatkoznak, hogy mit fognak tenni, hiszen csak egy kenyerük van a hajóban. Jézus nem az aktuális problémájukra ad választ, hanem a probléma láttán egy hasonlatot szerkeszt. Nem a kenyér hiánya a legnagyobb baj, hanem a képmutatás, amely megfertőzi az egész társadalmat. A képmutatás úgy dolgozik, mint a tésztában az élesztő. Nagyon ragadós, pontosan ezért óvakodni kell tőle.

   Az apostolok mintha emlékezetkiesésben szenvednének, hiszen nem rég látták Jézust, hogy a hét kenyeret megszaporította a népnek, és már azért aggódnak, hogy vajon mit fognak enni.

   Sajnos mi is hasonlóképpen viselkedünk a kapott kegyelmek után. A hálátlanság nagyon csúnya dolog, főleg ha felejtéssel párosul. Az emberek gyakran elfelejtik a kapott segítséget, szívességeket, hajlamosak az egészet félremagyarázni. Szerintük kijárt nekik a segítség. Nem tudnak hálásak lenni. A hálátlanság a műveletlenség egyik velejárója. A háltálan ember nem létezik megfelelő érzelmi intelligenciával. Nem látja be, hogy milyen fontos lenne a másik személynek a hála. Nekünk se esik jól, ha valaki hálátlan velünk szemben.

   Jézus egy aktuális porblémát átalakít és más problémát láttat meg. Nem csak a farizeusok kovásza veszélyes, hanem az amnézia is. Akkor, amikor képtelenek vagyunk emlékezni Isten jótetteire, irgalmasságára. Amikor nem bízunk eléggé segítségében, amikor a kétségbeesésre hajlamosabbak vagyunk. Akkor nekünk szegezi a kérdést: Miért nem értitek, hiszen a szemetek előtt tettem csodát, a nehézségekben veletek voltam, a bajból kimentettelek?

T. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

 

 

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…