6. szeptember, 2018Igehirdetések No comments

   Kafarnaumi tartózkodása idején Jézus a zsinagógából jövet betért Simon (Péter) házába. Simon anyósa éppen magas lázban szenvedett. Mindjárt szóltak is neki az érdekében. Jézus a beteg fölé hajolt, parancsolt a láznak, és a láz megszűnt. A beteg azonnal fölkelt, és szolgált nekik. Napnyugtakor mindnyájan odavitték Jézushoz a betegeket, akik különféle bajokban szenvedtek. Mindegyikre rátette kezét, és meggyógyította őket. Sokakból gonosz lelkek mentek ki, és ezt kiáltozták: „Te vagy az Isten Fia!”

   Jézus azonban rájuk parancsolt, és nem engedte, hogy beszéljenek; azok ugyanis tudták, hogy ő a Krisztus.
Amikor megvirradt, Jézus kiment egy magányos helyre; a népsokaság pedig keresésére indult, és meg is találta. Tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. Jézus azonban így válaszolt: „Más városoknak is hirdetnem kell Isten országának evangéliumát, mert ez a küldetésem.” Azután folytatta tanítását Galilea zsinagógáiban.

                                                                       Lukács Evangéliuma 4, 38-44

   Názáreti sikertelensége után Jézus Kafarnaumba megy. Kafarnaumban az emberek sokkal nyitottabbak az evangélium befogadására, mint Názáretben. Ahogyan Jeruzsálemben Mária háza, ugyanúgy Kafarnaumban Simon anyósának a háza volt a közösség gyűlekező helye. Itt még kedvenc apostolai nélkül megy a házhoz, Péter pedig társai kérését közvetíti.

   A magas láz nemcsak fizikai, de lelki betegségre is utal. A rendezetlen vágyak, vagy a szenvedélyek szinonimája. Minden közösségben léteznek ilyen magas lázú emberek. Törekvéseik mögött hatalomvágy és érvényesülési vágy húzódik meg. Valamilyen módon ki akarnak tűni a közösség többi tagjai közül. Ezt a fajta törekvést tekinti az evangélista lázas betegségnek. Jézus valószínű a közbenjárok figyelmeztetésének köszönhetően vette észre ezt a betegséget. Azt az elgondolást szavatolja, hogy a nehézségekkel küzdő embertársainkkal szemben nem maradhatunk közömbösek.

   Jézus szavára ez a betegség is megszűnik. Ugyanazokkal a kifejezésekkel találkozunk, mint az ördögűzésnél. Jézus ráparancsol a lázra.

   Közösségi életünket gyakran veszélyezteti a hatalom-, bír-, és dicsőségvágy. Jézus ezeket az érzelmeket gondosan orvosolja. Ezek mindig kísértést jelentenek úgy egyéni, mint közösségi életünkben is. Jézus szolgálatra hív meg mindenkit. Az Őt követőknek, ezért idegen minden ilyen nagyságra törekvés. A helyes út a jézusi út, amelyben a szolgálat jelenti az igazi nagyságot.

   Szolgálni akarok a közösségben, vagy mindenki felett uralkodni akarok? Milyen rendezetlen láz lakozik a lelkemben? Tudatosítom-e magamban, hogy minden ilyen vágyakozás egyben bálványimádás is?

                                                          T. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…