13. április, 2015Ismeretterjesztés Márton Áron – Nem a hazugság, hanem az igazság a diadalmas hatalom. A sír nem végállomás az igazságot nem lehet eltemetni bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Imalánc Márton Áron boldoggá avatásáért
harmadik imaalkalom – 7.rész – 2015. március 22.
– Kolozsvár – Kerekdomb – Jézus Szíve templom –

   A nagyhét fenséges szerttartásai elénk idézték a Golgotát és a hozzákapcsolódó eseményeket.

Márton Áron a kovásznai római-katolikus templom előtt.

   A zsoltárok és a jövendölések, siralmak, a passió és a jelképes szertartások alatt lélekben hallottuk a megátalkodottság és gyűlölet szemérmetlen úszítását, lelki szemeinkkel láttuk a történelem legmegrázóbb drámájának szereplőit: a cinikus császári tisztviselőt, Pilátust, aki az igazságtalan halálos ítélet felett egy kézmosással napirendre tér, a nép álnok vezetőit, akik nem a nép, hanem saját érdekeiket féltik, a mindenre kapható csőcseléket, amely kolomposok intésére egyformán ordít ma Hozsannát és holnap feszítsd meg-et; ott láttuk a káromkodó latrokat, a siránkozó asszonyokat; és végül a kereszt oltárán az Áldozatot, ég és föld közé emelve a szörnyű kínban vonagló, emberi roncsot, és keresztje alatt a szenvedés élő szobrait: a fájdalmas Anyát és a hűséges tanítványt.

   ”Megfeszítették, meghala és eltemették.” ”És harmadnapon halottaiból feltámada.” Hiába voltak a hamis tanúk és az igazságtalan ítélet, hiába tették sziklasírba és rendeltek katonákat az őrzésére: angyal hengerítette el a követ és hirdette ki a nagy újságot: ”Akit kerestek, nincs itt, feltámadott” (Mk 16,6).

   A gyilkosok a hírre elsápadtak, s amikor magukhoz tértek, megszokott módszerükhöz, a hazugsághoz folyamodtak megint, megpróbálták, s a pénzt sem sajnálták, hogy a valóságot letagadják, de az üres és néma sírból harsányan és feltartóztathatatlanul zengett szét a világba a bizonyosság, hogy nem a hazugság, hanem az igazság a diadalmas hatalom.

   Gyűlölték, s megmozgattak minden követ, hogy láb alól eltegyék, de a gonosz terv átka visszahullott a tervezők fejére: a világ az általuk ácsolt keresztről tudta meg, hogy a sír nem végállomás és az igazságot nem lehet eltemetni; hogy minden küzdés, szenvedés, koporsó és sírás, és minden fondorlat ellenére elkövetkezik a nagy nap, amikor a halottak és eltemetett igazságok feltámadnak.

– részlet Márton Áron püspök  körleveléből –
– Gyulafehérvár, 1941. március 4, a Hétfájdalmú Szent Szűz ünnepén –

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…