1. július, 2015Ismeretterjesztés Márton Áron – Hirdetnetek kell az evangéliumot úgy, ahogy az Úr az Egyház gondozásában az emberiségnek hagyta bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Imalánc Márton Áron boldoggá avatásáért
hatodik imaalkalom – 6.Rész – 2015. június 21.
– Kolozsvár – Szent Péter és Pál templom –

   Jézus az első feladatának tekintette, hogy az Atyát megismertesse a tanítványokkal. Istennek ajánlja, ami az ő személyének azt jelentette, hogy a szegényeknek hirdethetik az evangéliumot.

Indul a búcsús kereszt - Kolozsvár Szentpéteri templom.

   Ezt tartották első kötelességüknek az apostolok is első pillanattól kezdve és nektek is ez lesz az első feladatotok. Hirdetnetek kell az evangéliumot úgy, ahogy az Úr az Egyház gondozásában az emberiségnek hagyta.

   Az ő jelenléte elég erős híd már megcsonkítás nélkül, felújítás nélkül. Sohasem tudjuk a modern világot hitünk igazságáról meggyőzni vagy megnyitni az Úr igazságai felé. Akik az Úr asztalánál az oltárt körülállják szeretetközösséget alkotnak.

   Az Úr testét esszük és az ő vérét isszuk, benne és általa egyesülünk Istennel és kapcsolódunk egymáshoz. Ezt a szentmiséből ki kell  vinni a világba, a templomból a mindennapi életbe. Isten nem azt nézi mennyit ájtatoskodunk, hanem, azt hogy mennyire vágyunk az üdvösségre.

   Csak annyira vagyunk keresztények, amennyiben igazságosak, békességesek, irgalmasak, nagylelkűek vagyunk embertársaink irtánt. Ha a szeretet a világában megfogyatkozik a keresztényeket terheli a felelősség.

– részlet Márton Áron püspök Gyulafehérváron, –
– a papszentelés alkalmával mondott beszédéből, 1967. április 2. –

Keresés a honlapon…