30. május, 2015Ismeretterjesztés Márton Áron – Csakis az erkölcsileg érett, lelkiismeretes és felelősségük tudatában lévő emberek tudják a köz javát őszintén önzetlenül szolgálni bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Imalánc Márton Áron boldoggá avatásáért
ötödik imaalkalom – 4.Rész – 2015. május 10.
– Kolozsvár – Kálvária templom – Monostori plébánia –

   A demokrácia igazi hordozója a nép, és nem az utcai tömeg. A tömeg nem azonos a néppel. A nép a saját erejéből él és cselekszik, a tömeget kívülről mozgatják.

Kolozsvar-Monostori-Kalvaria-templom

   A népet a meggyőződéses és felelősségük tudatában levő személyek alkotják, a tömeget úgy terelik össze élelmes emberek. A nép, mely méltó e névre, megfontoltan  és közös elhatározás alapján cselekszik, a tömegek úgynevezett szava és akarata azonban szinte lélektani szükségszerűséggel egy ember vagy egy irány szava és akarata.

   A nép, mely méltó e névre, maga határozza meg magatartását, a tömeg oda mozdul, ahová az ösztöne vagy ügyes emberek hajtják. Ugyanaz a tömeg ösztönére hallgatva virágvasárnapján Hozsannát, a közéje dobott szavak hatása alatt pedig nagypénteken ”Feszítsd meg”-et kiáltott.

   A demokrácia kimondása még nem jelenti annak megvalósulását. A demokrácia nagy nehézsége minden más rendszerrel szemben éppen abban van, hogy erkölcsi érettséget követel meg a társadalom minden tagjától, vagy legalábbis annak a döntő többségétől.

   Csakis az erkölcsileg érett, lelkiismeretes és felelősségük tudatában lévő emberek tudják a köz javát őszintén önzetlenül szolgálni, és csak az ilyen emberekből álló társadalom tudja az ember méltóságát és elidegeníthetetlen jogát tiszteletben tartani.

   A történelem számos megrázó fejezete tanúskodik amellett, hogy nagy elmék szép kezdeményezései, és nem egy nép hősi erőfeszítései kudarccal végződtek a vezetők erkölcsi fogyatékossága miatt.

   A csalódott és feldühödött tömeg eszméket taposott sárba, mert az eszmék képviselői azok tartalmát sem értették meg, vagy cserbenhagyták. Ezért hangsúlyozzuk a demokrácia erkölcsi feltételeit.

– részlet Márton Áron püspök  1946. október 27-én, –
– Krisztus Király  ünnepén elhangzott beszédéből, Marosvárárhely –

Keresés a honlapon…