4. augusztus, 2015Ismeretterjesztés Márton Áron – Az önző, önmagának való nemzedék helyett új nemzedéknek kell jönnie bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Imalánc Márton Áron boldoggá avatásáért,
hetedik imaalkalom – 8.Rész – 2015. július 05.
– Kolozsvár – Mária Szeplőtelen Szíve plébániatemplom –

  A nép fiát szűkebb hazájának, fajának, népe múltjának, küzdelmeinek, nagy fiainak ismerete, a nép életmegnyilvánulásainak tudatos látása, a honi szokások szeretete, a hazai röghöz és az otthon küszöbéhez köti.

Márton Áron püspök szobrának felszentelése a kovásznai római-katolikus templom kertjében - 2009. június 14.

   Ha tudatosan nézheti szülőföldjét és annak életét, másképp értékeli, és idegenből is visszavágyik. A honismeret azzal, hogy megismerteti a néppel a szülőföld történelmi múltját, állat- és növényvilágát, az ott született népmeséket, a népművészet virágait, melyek saját lelkéből fakadtak és a népszokások tiszta formáit, ráneveli értékeinek megbecsülésére és a szűkebb hazájának talajába hatoló, ezer ágazású, dús lelki gyökérzetét öntözi.

   Ezen a téren már elismerő munkát végeztek egyesek. Domokos Pál Péter székelyszőttes mozgalma, a magyar népi ének- és zenekultúra érdekében kifejtett buzgólkodása, Kós Károly, Albrecht Dezső kalotaszegi munkája, az Ezer székely leány-napok stb. hatása alatt munkába álltak mások is, és remélhetjük, hogy a szépen indult munka általános és lassankint teljesebb, a honismeret egész körét felölelő lesz.

   Az önző, önmagának való nemzedék helyett új nemzedéknek kell jönnie. S legalább arra legyen gondunk, hogy ezt megmentsük. A népek fennmaradásának záloga: a család. Úgy is, hogy népes családok adják a nép számbeli erejét és folytatását, és úgy is, hogy a család sűrű életében fejlődnek ki a népek életét felfelé hajtó erők.

   A magyar nép történetében hagyomány az igaz családi élet. És a népnevelők ragadjanak meg minden alkalmat, hogy a családnak és Isten teremtő gondolatának régi magyar tiszteletét ifjúságunk lelkében visszaállítsuk.

Erdélyi Iskola , 1935/36,

Keresés a honlapon…