13. március, 2015Ismeretterjesztés Márton Áron – A mélyen gyökerező hitet nem ingatja meg sem a börtön, sem az emberi tekintetek, sem másféle megpróbáltatás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Imalánc Márton Áron boldoggá avatásáért,
második imaalkalom – 6.Rész – 2015. február 12.
Kolozsvár, Szent Mihály templom

   Értesültem, hogy híveim az egyházmegye legkeletibb határától kezdve mélységes megdöbbenéssel fogadták ismert személyiségek szabadságának korlátozásáról és bizonytalan sorsáról elterjedt híreket.

Kolozsvár - Szent Mihály templom.

   Ugyanúgy aggodalommal kísérték a zsidók ellen az utóbbi időkben végrehajtott intézkedéseket. Örömmel hallottam híveimnek ezt az erkölcsi felfogását, véleményét és ítéletét, és főpásztori büszkeséggel említem föl, mert ez a széles tömeg felfogása, véleménye és ítélete, s egyúttal örvendetes jele annak, hogy az igazi katolikus szellem mélyen benne gyökerezik és ma is eleven erőként él népünk lelkében.

   Lehet, hogy a vértanúságra avattalak föl titeket. S ezt megismétlem most is: lehet, hogy üldöztetéseket kell elszenvednetek; lehet, hogy gúnyolni és sárral fognak megdobni és lehet, hogy hála és elismerés helyett hálátlanság lesz a fizetségtek. De a szent hivatalunknak járó kötelességek teljesítésétől nem riaszthat vissza sem börtön, sem emberi tekintetek. Az igazság védelmében és a szeretet szolgálatában az üldöztetés és börtön nem szégyen, hanem dicsőség.

részlet Márton Áron püspök 1944. május 18-án
a papszentelés alkalmával Kolozsváron, mondott beszédéből

Keresés a honlapon…