15. augusztus, 2013Igehirdetések Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

     Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet.

    Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse? De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!”

          Mária megszólalt:
„Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong megváltó Istenemben!
Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát,
lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék.
Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, szentséges az ő neve!
Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt.
Nagyszerű dolgot tett karja ereje,
széjjelszórta mind a gőgös szívűeket.
Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat,
és felmagasztalta az alázatosakat.
Az éhezőket elhalmozta minden jóval,
de a gazdagokat elküldte üres kézzel.
Felkarolta gyermekét, Izraelt,
megemlékezve irgalmasságáról,
amint atyáinknak megígérte:
Ábrahámnak és utódainak mindörökre!”
Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az otthonába.

                                                                 Lukács Evangéliuma 1,39-56

     Ma égi édesanyáknak, a Boldogságos Szűz Máriának égi születésnapja van. A Boldogságos Szent Szűz elérkezett életének egy újabb álomásához, a megdicsőüléséhez. A Szent Szűz nem halt meg, mint ahogy az velünk fog történni, hanem testestül-lelkestül felvétetett a mennybe. A Jelenések könyvében megjelenő asszony a Boldogságos Szűz Mária, „akinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, és a fején tizenkét csillagból álló korona.” (Jel 12, 1b)

  A Szent Szűz és születendő gyermekének életét a sárkány képében megjelenő gonosz veszélyeztette. Az asszony a pusztába menekült, ahol megvédelmezték, és ügyelhetett a fiára. A Boldogságos Szűz Máriát, Isten, Krisztus érdemeire való tekintettel megóvta a bűn minden fajtájától. A Boldogságos Szűz Mária életének megkoronázása, az Egyház végső időkbeli megdicsőülését mintázta és vetítette előre.

      Egy izgalmas film végén fel szoktunk sóhajtani, amikor az örömmel végződik. A Boldogságos Szűz Mária földi élete is “Happy Endd-el” végződött. Szűz Mária engedte, hogy Isten egy csodálatos kalandba vezesse. A maga módján szerény és észrevétlen volt, mégis az emberiség megváltásának főszereplője lett.

     Az ő életében megvalósult Isten ígérete, testestül-lelkestül a teljes boldogságba vezettetett. A Boldogságos Szűz Anya útja, a mi életútunk is lehetne. Amikor Istenben bízva járjuk az élet útját, akkor a teljes emberségünkkel Istenhez érkezünk.

T. Ráduly István Zsolt, Beszterce

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…