3. november, 2019Igehirdetések No comments

   Abban az időben Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát előrefutott, felmászott egy vad fügefára, hogy láthassa, mert arra kellett elhaladnia.

   Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította: „Zakeus, gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom.”

   Erre ő sietve lejött, és örömmel fogadta Jézust. Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték: »Bűnös embernél száll meg.«

   Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt: „Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megkárosítottam, négyannyit adok helyette.”
Jézus ezt felelte neki: „Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett.”

                                                      Lukács Evangéliuma 19, 1-10

   Az irgalmasság nagy témája folytatódik Zakeus történetével. Jézus Jeruzsálem felé halad és ezen az úton kell keresztülmennie Jerikón. Jerikó eszünkbe juttatja a félholtan megvert és magára hagyott embert, akit az irgalmas szamaritánus mentett meg a haláltól.

   Jerikó a gazdagok üdülőhelye, ahová a téli hónapokra visszavonultak a tehetősebb emberek. Itt lakik Zakeus is, a vámosok fejdeleme. Nem meri közelről szemlélni Jézust, ezért egy szikomorfa biztonságából figyeli a messze híres mestert. Nem sejti, hogy ez a szokásosnak induló nap élete megváltozásával fog folytatódni.

   Alkata és viselkedése a kisebbségi gátlástól szenvedő embert juttatja eszünkbe. Fél a nyilvánosságtól és az ítélkező tömegtől, ezért a vadfügefára mászik. A fej – és a vagyonadót a helyi hatóságok szedték be, a vámot azonban bérlőkre bízták rá, akik a maguk kénye-kedve szerint szabták meg a százalékot. Gyakran kiszipolyozták a népet, és ezért a nép ellenségeinek tekintették őket. Zakeus, tehát nemcsak termetében, hanem erkölcsi viselkedésében is félszegen viselkedett.

   Jézus nemhogy lehordja őt a sárga földig, hanem meghívatja magát Zakeus házába. A szokások szerint, aki tartotta magát a tisztasági szabályhoz, nem térhetett be egy ilyen embernek a házába. Jézus alkalmat ad a tömegnek, de főleg ellenségeinek a kritikára, a nyilvános pellengérre. De vállaja a kockázatot, mert meglátja ennek az embernek a lelki forrásait, amelyek egy bünős maszk alatt szunnyadnak. És Zakeus reakciójától függ most a katarzis, az erkölcsi megtérés. Talán már rég nem találkozott egy olyan személlyel, aki emberszámba veszi őt.

   Válaszából kitűnik, hogy teljesen szakítani akar korábbi életmódjával és ki szeretné érdemelni a jóságos Mester barátságát. Zakeus élete megváltozott az Úr Jézussal való találkozás folytán. Ez a történet azonban továbbfolytatódhat a mi életünkben, a mi megtérésünkkel. Jézus a mi szerény lakásunkba akar megszállni, ahol méltó módon kell fogadjuk az isteni vendéget.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…