Feltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tibériás-tó partján:

   Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén Didimusz, továbbá a galileai Kávából való Natanael, Zebedeus fiai és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk: „Megyek halászni.” „Mi is veled megyünk” – felelték. Kimentek és bárkába szálltak. De azon az éjszakán nem fogtak semmit.

   Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. A tanítványok azonban nem ismerték fel, hogy Jézus az.
Jézus megszólította őket: „Fiaim, nincs valami ennivalótok?” „Nincs” – felelték. Erre azt mondta nekik: „Vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd találtok.” Kivetették a hálót, s alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól.

   Erre az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez: „Az Úr az!” Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét – mert neki volt vetkőzve –, és beugrott a vízbe.

   A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire.

   Amikor partot értek, izzó parazsat láttak, s rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus szólt nekik: „Hozzatok a halból, amit most fogtatok.” Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy hallal, szám szerint százötvenhárommal, s bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló.

   Jézus hívta őket: „Gyertek, egyetek!” A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni: „Ki vagy?” – hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus fogta a kenyeret, és adott nekik, Ugyanígy halból is.

   Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent nekik.

   Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?” Péter így szólt: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek.”

   Erre Jézus azt mondta neki: „Legeltesd bárányaimat!” Aztán újra megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz te engem?” Ő azt felelte: „Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!” Erre azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat!”

   Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?”, és ezt válaszolta:

   „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!” Jézus pedig ismét ezt mondta: „Legeltesd juhaimat!

   Bizony, bizony, mondom neked: Amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahova akartál. De ha majd megöregszel, kiterjeszted karjaidat. Más fog felövezni téged, és oda visz, ahova nem akarod.”

   Azt jelezte e szavakkal, hogy (Péter) milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. Azután hozzátette: „Kövess engem!”

                                            János Evangéliuma 21, 1-19

   Jézus feltámadása után egy kicsit időszerűtlennek tűnik az apostolok tevékenysége. Már mind tudták, hogy Jézus feltámadt, de Péterrel az élükön az apostolok halászni mennek. Az az érzésünk, hogy Péter és társai még nem értették meg, hogy ők már nem halászok többé, hanem emberhalászok. A halászat sikertelensége egy olyan helyzetet teremt, amelyben Jézus csodát tehet. A hal a küldetés jelképe, a háló pedig a küldetés állapotára mutat rá. Egész éjjel próbálkoztak, de sikertelenül. Jézus a hajnali órákban Jézus megparancsolja az apostoloknak, hogy újra vessék ki a hálóikat. Jézus szavára megváltozik az előző napi állapot. A háló megtelik halakkal. Milyen jó volna, ha mi is hallgatnánk Jézus szavaira, akkor a sikertelenségek nem keserítenék el az életünket.

   A halfogás második részében Péter apostol áll az elbeszélés középpontjában. Az utolsó vacsora után az apostolok mind szétszéledtek, egyedül János apostol kísérte el Jézus a keresztrefeszítés helyére. Péter a főpap udvarában háromszor tagadta meg Jézust. Jézus hármas kérdése Péter hármas tagadását juttatja eszünkbe. Az evangélium összekapcsolja Jézus szeretetét parancsainak a megtartásával. Péter most háromszor jelenti ki, hogy szereti Jézust. Jézus erre elmondja, hogy mit kell tennie, hogy ez a szeretet virágzó legyen: legeltesd juhaimat! A Mester iránti szeretet nem merülhet ki csak bizonyos szavakban, gesztusokban, hanem fontos a cselekevő szeretet. Péter akkor mutatja meg igazából Jézus iránti szeretetét, ha gondoskodik a nyájról.

   A mi életünknek is meghatározott küldetése van. Egész életünkben azt kell keressük, azt kell kutassuk, hogy mi az a sajátos küdetésünk, amelyet Isten bízott ránk. Életünk csak akkor lesz sikeres, ha ezt a hivatásunkat felfedezzük, és szerinte élünk és cselekszünk.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…