25. november, 2018Publicisztika Krisztus királyt ünnepli az Egyház… bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Krisztus király ünnepét ünnepli az Egyház, Krisztus király ünnepét ünnepeljük mi magyarok és várjuk, jöjjön el már az a királyág. Amint a Mennyben, úgy a földön is… A mindenség Istentől fölkent uralkodója Jézus Krisztus, Ő az Atya akaratát jött teljesíteni itt e földön.

Légy áldott Szent István király!

   A Zsoltáros arról beszél, hogy a Messiás-királynak kettős feladata lesz: meg fogja törni Isten ellenségének hatalmát, és igazságos, békés országban valósítja meg Isten uralmát (Zsolt 2; 72; 110) „Hát zsidó vagyok én? – tört ki Pilátus. – Saját néped és a főpapok adtak kezemre. Mit tettél?” (Jn 18.36)

   Jézus így válaszolt: „Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna országom, harcra kelnének szolgáim, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innen való.” (Jn 18.37) De akkor a mi világunkban, itt e földön ki lehet az a király, aki Isten akaratára hallgat és Isten akaratát teljesíti országában?

   Isten országának földi leképezésére való valós törekvés a szakrális magyar királyoknál érhető tetten, ezt az országot valamikor úgy nevezték, Regnum Marianum – és ma is létezik. Szent István király az Imre herceghez írt Intelmek-ben megfogalmazza azt a tíz irányelvet ahogyan a királynak uralkodnia kell Mária országában, és aki ekként uralkodik az a szakrális király.

  A lelkigyakorlatokban megtisztult, értelmi, érzelmi és fizikai szinten felkészített király, aki méltó lehet a királyság isteni minta szerinti gyakorlására. Ezt sugallja koronázásakor a Szent Korona, újszövetségi képekben beszélve, az Evangéliumi tanításokról, valamint az Istentől kapott hatalom bölcsesség szerinti gyakorlásáról.

   Koronázáskor pedig a nép, a nemzet, maga előtt láthatja a megkoronázott magyar királyt és felette, a korona oromzatán az örök királyt: Krisztust. És ezután kezdhet el uralkodni, percre sem feledkezve meg arról, hogy: „amint a Mennyben, úgy a földön is”…

Szabó Álmos,
Magyarok Nagyasszonya, Világ Győzelmes királynője, Szent Korona lovagrend erdélyi volt kormányzója

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…