4. január, 2019Igehirdetések No comments

   Abban az időben (Keresztelő) János ott állt két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya!” Két tanítványa hallotta, hogy (János) ezt mondta, és követni kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte: „Mit kívántok?”

   Azok ezt felelték; „Rabbi – ami annyit jelent, hogy Mester –, hol laksz?”

    „Jöjjetek, nézzétek meg!” – mondta nekik. Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála maradtak. Ez a tizedik óra körül volt.

   A kettő közül, akik hallották ezt Jánostól és követték (Jézust), az egyik András volt, Simon Péter testvére. Ő először testvérével, Simonnal találkozott, és szólt neki: „Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet”, és elvitte Jézushoz.

   Jézus rátekintett, és így szólt hozzá: „Te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni.”

                                                     János Evangéliuma 1, 35-42

   Jézus személyesen hívta meg egyes tantványait. A meghívás közvetetten, más személyek által is megtörtént. András meghívja testvérét Pétert. Keresztelő Szent János tanúsága nyomán sokan felkeresték Jézust. Sőt tanítványai közül néhányan átmentek Jézus csoportjába. Az új rabbi Jézus, aki nagyobb az előfutáránál. Ő az Isten báránya, a felkent, aki elhozza az üdvösséget.

   János evangélista inkább a jó pásztor képét használja Péter esetében. Péter Krisztus követője lesz, a születendő közösség első számú pásztora. A jó pásztor a juhai érdekét képviseli, sőt életét adja juhaiért. A keresztény közösségben nagyon fontossá vált a pásztor alakja. A lelkipásztorkodás legfőbb Mestere Krisztus. A tanítványai Tőle tanulják meg a lelkipásztorkodást, és a közösség vezetését. Nem csak emberekre alapozott közösség, hanem a Szentlélek irányítása alatt álló igazi szeretet-közösség. Ferenc pápa szerint a pásztorokon érezni lehet a juhok szagát. A pásztor a juhokért és a juhokkal él. Nem számít, hogy a nyáj számbelileg kicsi, vagy nagy. A legfontosabb a küldetés, amely minden nyájhoz szól. A pásztor nem használhatja ki a juhait. Szent Ágoston szerint a rossz pásztor saját érdekeit lesi, megfosztja a juhokat a tejtől. Az igazi pásztor azt keresi, hogy hogyan táplálja lelkileg a juhocskáit. A nyáj minden egyes tagját sajátjának tekinti, és nem tesz köztük hátrányos megkülönböztetést.

   Jézus személye sok embert magához vonzott. Sokan a tanítványai lettek. Voltak azonban olyanok is, akik nem tudták mindenben követni, idővel lemorzsolódtak a közösségből. Amikor nehézségeken ment keresztül, akkor az apostolait is megkérdezte, hogy továbbra is követni akarják Őt, vagy ők is el akarják hagyni.

   A tanítványság kihívásokkal járó küldetés. Nincs egy általánosan bevált recept, hogy hogyan kell jó tanítványnak lenni. Jézus a legfőbb minta. A tanítvány minden nap egyre jobban Hozzá kezd hasonlítani. Már nem Ő él, cselekszik, gondolkodik, hanem Krisztus. Krisztusnak a pásztora és alter-egoja lesz. Nem az a fontos, hogy mit tervez, mit cselekeszik, hanem inkább az, hogy amit tervez, cselekszik az Krisztus akarata szerinti-e, vagy sem?

T. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…