7. június, 2019Igehirdetések No comments

   Amikor (feltámadása után egy alkalommal) Jézus megjelent tanítványainak és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?” Péter így szólt: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek.” Erre Jézus azt mondta neki: „Legeltesd bárányaimat!”

   Aztán újra megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz te engem?” Ő azt felelte: „Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!” Erre azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat!”

   Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?”, és ezt válaszolta:

   „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!” Jézus pedig ismét ezt mondta: „Legeltesd juhaimat!

   Bizony, bizony, mondom neked: Amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahová akartál. De ha megöregszel, kiterjeszted karjaidat. Más fog felövezni téged, és oda visz, ahova nem akarod.” Azt jelezte e szavakkal, hogy (Péter) milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. Azután még hozzátette: „Kövess engem!”

                                  János Evangéliuma 21,15-19

   Jézus nem Péter teológiai tudása felől érdeklődik, hanem szeretetéről. A hármas kérdés eszünkbe juttatja Péter hármas tagadását. Ezt a kérdést eltérő módon szokták értelmezni, egyesek a szeretet hármas fajtáját olvassák ki belőle, mások Péter hármas tagadására hívják fel a figyelmünket. A kérdés egyöntetűen Péter szeretetének a fokáról érdeklődik. Jézus nyáját csak egy olyan személy vezetheti, aki szoros kapcsolatban van a Mesterrel, másképpen a vezetés buktatóinak az áldozatává válhat. Péter nem azért kell szeresse a nyáját, mert a tagok szeretetre méltóak, hanem azért, mert Isten előbb szerette őket. A szeretetnél az elsőbbség Istennél van. Ő az, aki megelőlegezi az embert saját szeretetével. Ez kihívás és meghívás egyben, mert a mi válaszunkra is kíváncsi. Ez a kérdés nemcsak Péter esetében fontos, hanem számunkra is. Elsősorban erre kell mi is választ adjunk.

   Nagy különbség van aközött, hogy valakit azért szeretünk, mert vonzónak találjuk és aközött, hogy azért szeretjük, mert Isten gyermeke. A szeretetnek lehetnek különböző motivációi. Isten azonban ingyenesen szeret. Ebben az esetben nincs különösebb motivációja, csak egyszerűen szeret mindenkit.

   Péter válasza Jézus szeretetére a nyáj iránti gondoskodása. Jézus nem marad tanítványainak körében, hanem az Atyához megy. Fontos, hogy egy olyan személyre bízza nyáját, akinek a szíve helyén van. Péter letisztázta magában, hogy Jézus a mindene. Bármit tesz, vagy mond, azt Jézus kedvéért teszi. A két akarat, azaz Jézus akarata, illetve Péter saját akarata, nem ellentétesek, hanem egybevágnak. Jézus szavára mindent megtesz, ami a nyáj javára válik.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…