11. szeptember, 2018Igehirdetések Kiválasztott közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak nevezett bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Jézus egyszer fölment egy hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Másnap magához hívta tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak nevezett: Simont, akit Péternek is hívott, és testvérét, Andrást; Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást; Jakabot, Alfeus fiát és a buzgó Simont; Júdást, Jakab fiát, továbbá karióti Júdást, aki később elárulta őt.

   Azután lement velük, és egy sík mezőn megállt. Ott nagy csoport tanítvány sereglett köréje, és hatalmas tömeg vette körül Júdeából, Jeruzsálemből, Tirusz és Szidon tengerparti vidékéről. Ezek azért gyűltek össze, hogy hallgassák őt, és gyógyulást nyerjenek betegségükből. Meggyógyultak azok is, akiket tisztátalan lelkek gyötörtek. Az egész tömeg érinteni akarta őt, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított.

                                                                                                        Lukács Evangéliuma 6,12-19

   Az apostolok kiválasztása előtt Jézus félrevonult imádkozni. Az ószövetségi Mózes alakja jut eszünkbe, aki a Sínai hegyen 40 napot töltött imádságban. Az imádságnak tanácsadói szerepe is lehetett, hiszen Jézus komoly döntés előtt állt: kiket válasszon ki apostoloknak?

   Elsősorban azokat a tanítványokat választotta, ki akik jobban a rendelkezésére álltak. A jelöltek új nevet kapnak, illetve apostolok lesznek. A hajnal időszaknak a megjelölése, az Egyház kezdetére való utalás. Mózes egyedül ment fel a hegyre, Jézus tanítványaival van körülvéve. Izrael új közösségének a megjelenését jelöli. Nem véletlen a tizenkettes szám se, hiszen Izrael összes törzsére emlékeztet, a meghívás teljességét tükrözi.

   Ebből a közösségből emelkedik ki Péter, akinek sajátos címe van: szikla. A közösség így már különböző elemekből áll: a tömeg, az apostolok, a tanítványok és Simon Péter. Az apostolok kiválasztása fontos esemény volt az Egyház életében. Jézus az apostolok segítségével akarta kinyilvánítani az embereknek Isten országának titkait. A tizenkét apostol úgy jelenik meg, mint az Egyház tizenkét oszlopa. Emberileg ők is gyengék voltak, de az isteni kegyelem segítségével felülemelkedtek gyengeségeiken.

   A keresztségben mindannyian új nevet kaptunk. Az új név az új hivatást jelzi. Mindannyian meg vagyunk híva Isten országának az építésére és terjesztésére. Az isteni meghívás mindenkire vonatkozik, de nem mindenki tudja teljesíteni a küldetését. Jézussal minden lehetséges. Kérjük naponta az isteni kegyelmet, amely segíthet bennünket keresztény küldetésünk teljesítésében.

T. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…