14. december, 2018Igehirdetések No comments

   Egy alkalommal így szólt Jézus a néphez: „Kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket?

Hasonlít a piacon tanyázó gyermekekhez, akik odakiáltják pajtásaiknak: »Furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem zokogtatok.« Eljött János. Nem eszik, és nem iszik; azt mondják rá: »Ördöge van.« Eljött az Emberfia. Eszik-iszik, és azt mondják rá: »Lám, a falánk, borissza ember, a vámosok és a bűnösök barátja!« Az Isten bölcsességét azonban művei igazolták.”

                                                    Máté Evangéliuma 11,16-19

   Jézus nem kímélte ellenfeleit amikor keményen megkritizálta őket. A közömbösség már abban a korszakban is hatalmas méreteket öltött. A kortársai még az élet adta lehetőségeket sem tudták kihasználni. A táncban az emberek saját életritmusukat és örömüket fejezik ki. Ehhez elengedhetetlen eszköz a ritmusos dal, a pergő ritmus. Bár az isteni dallam nagyon életerős volt, kevesen hallották meg. A külső inger, az angyali hang nem jutott el az emberek szívéig.

   Isten megtestesülő Igéje sem tudta felrázni merevségükből az emberi szíveket. Inkább nemzeti és vallási hagyományaikba zárkóztak. Ilyen bezárkózott közegben nem tudott visszhangja találni az isteni szó dinamikája. Korunk egyik hasonló jelensége a megjátszott közömbösség. Sokan megjátszák a közömbös szerepét, de amikor saját érdekeikről van szó, akkor kilépnek ebből a sunyi állapotból. Se Jézust, se Jánost nem tudták egy konformista modellben skatulyázni. Nem feleltek meg semmilyen addig ismert, elfogadott, megtűrt mintának, ezért kegyvesztettek lettek. Nem tudták elfogadni azt a paprikajancsi szerepet, amelyet próbálták leosztani nekik. Ha nem konformálódtak, akkor ellenségekké lettek. Jézus viselkedése túl rendbontó, szabados, Jánosé túl aszkétikus. Nemcsak Jánosról tartották azt, hogy az ördögökkel cimborák, hanem Jézusról is. Elmarasztalásuk egybehangzó volt.

   Ami egyedi, becsületes, az ma is sokak számára zavaró lehet. “Aki nincs velünk, az ellenünk van” – elv alapján mindkettőjüket közellenségeseknek tekintették. Erről a témáról a sajtóban használt lejáratási kampányok jutnak eszünkbe. Aki nem tud belesimulni a rendszerbe, azt kipellengérezik. Jézusnak és Jánosnak nem volt szükségük hatásvadászatra, vagy külső visszaigazolásra.

T. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…