30. december, 2018Publicisztika No comments

   Példaképként előttünk állhat a Názáreti család, a gyermek Jézussal a középpontban. Ha beletekintünk a Názáreti „otthon” életébe, láthatjuk, hogy mindketten – József és Mária – mint Istent szerető és félő emberek, a „jóság” útját járták. Mint az Úr Jézus nevelő szülei, a szeretet fényénél élték mindennapi egyszerű kis életüket, betöltve és megvalósítva legszebb feladatukat: a hitvesi és szülői hivatást.

Szent-Csalad2

   Abban a házban valóban élt az Isten, és ami uralkodott az életükben, az nem volt más, mint a béke, s a szeretet. Egyszerű életet éltek, mint mások, nem tűntek ki semmi különleges cselekedettel, ugyanúgy zajlott mindennapi életük, mint a más családoké, de mégis kiemelkedtek, mint példaképek: először is a jóságuk miatt, másodszor, mert hiányzott életükből a bűn: a durvaság, a kapzsiság, a hazugság, a kétszínűség, a képmutatás, az önzés…

   Korunkban rendkívül fontos, hogy észrevegyük a Szent Család maradandó, örök értékeit. Bármennyire is megváltoztak a családi élet körülményei, a tökéletesség köteléke mégis csak a szeretet marad, amint Pál mondta: „Mindezek fölött pedig: öltsétek magatokra a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke.” (Kol 3,11)

   A korintusiakhoz írt levelében Pál még azt is megmondja, hogy hogyan néz ki ez az igazi szeretet: „A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem nagyravágyó, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem gondol rosszra,nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal; mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.” (1 Kor 13, 4-7)

   Bár ma a tudomány, a technika százszor fejlettebb, mint 2000 évvel ezelőtt, ma a luxusautók helyettesítik az akkori szamarakat vagy jobb esetben lovakat, de egy valami nem változott 2000 év után se: A SZERETET, A JÓSÁG, AZ EMBERSÉG, AZ EVANGÉLIUM… Ezekre MA is érvényes a következő mondat: „tegnap, ma és mindörökké ugyanaz”.

Régi képeket lehet megtekinteni, nagyszülőket fel- vagy meghívni, együtt játszani, egymás meséjét meghallgatni, egymás felől érdeklődni és meg is hallgatni a választ. Ez a nap lehetne az, ami a család számára szent. Szent Család ünnepén a család törekedjen közösen misére menni, vagy otthonukra úgy tekinteni, mintha Názáret lenne, ahol Mária és József a ,,házvezetők”.

   Elképzelhetjük, hogy Mária és József Jézust ránk bízta egy napra – hogyan ünnepelnénk ezt a napot Jézussal együtt? Ez a szempont segíthet átgondolni, hogy a családi otthon ténylegesen názáreti otthon! Legyen közös játék, közös séta – hógolyózás, vagy bármi, lényeg, hogy együtt, egymásra figyelve tegyük.

   Az oltáron ott a Szent Család képe, a saját családunkról készült fényképekkel együtt. Az aznapi szentírási részt (Lk 2,41-52) felolvassa az édesapa, vagy egy nagyobb gyermek, majd beszélgetnek a felolvasott rész alapján.

   A keresztény családban Jézus is családtag, sőt, Ő a családfő. A család tagjai megbeszélik, hogy számukra ez mit jelent, majd keresnek egy olyan szimbolikus cselekedetet, gesztust, melynek segítségével ezt ki tudják fejezni. Családi életről szóló énekeket énekelhetnek, esetleg fel lehet olvasni egy-egy verset a szépirodalomból is.

   A családtagok egymás megszentelődéséért imádkozhatnak, egymást megáldhatják. Az édesapa – mint a család papja – megáldja az egész családot (Ároni áldás – Szám 6,24-27). A végén összefogott kézzel imádkozik a család, majd békecsókkal köszöntik egymást..

   Istenünk, a te titokzatos terved szerint szent Fiad sok esztendőn a názáreti Szent Családban élte rejtett életét. Ezért ez a Család az összes keresztény családok példája és ősmintája. Ez a Család Téged Istenünk, utolérhetetlen módon tisztelt. Ezért kérünk, segítsd keresztény családjainkat, hogy mindennapos kötelességeiket teljesítsék, elviseljék az élet nehézségeit, nagylelkűen segítsenek mások nyomorúságán, s hogy Isten rájuk vonatkozó tervét örömmel valósítsák meg. Szent József, az “igaz férfi”, a fáradhatatlan munkás és a rábízott kincsek feddhetetlen őre segítse, oltalmazza és világosítsa meg mindig a családokat.

   Szűz Mária, az Egyház Édesanyja legyen a családegyház Anyja is, és az ő anyai oltalma alatt minden keresztény család legyen valóban “kicsi Egyház”, amelyben fölragyog és megelevenedik Krisztus Egyházának misztériuma. Ő, az Úr szolgálóleánya, legyen az Isten akaratát alázatosan és készségesen teljesítő lélek példaképe. Ő, a kereszt alatt álló fájdalmas Anya legyen velünk, hogy csillapítsa a fájdalmakat és törölje le mindazok könnyeit, akiket családjuk nehézségei gyötörnek.

   Úr Krisztus, a mindenség Királya és a családok Királya, mint Kánában, légy jelen minden keresztény otthonban és adj örömet, nyugalmat és erőt. Kérünk, segíts, hogy minden család ismerje föl: mit kell tennie azért, hogy eljöjjön az emberek közé a Te Országod, “az igazság és élet, a kegyelem és szentség, az igazságosság és szeretet Országa”, amely felé az egész emberiség tart.

   Végezetül az Úr Krisztusnak, Máriának és Józsefnek ajánlunk minden egyes családot. Az ő szívükre és gondjukra bízzuk őket, ők adják meg, hogy lelkünk megnyíljék a világosság előtt, amelyet az Evangélium áraszt minden családra. Ámen.

   Szent család vasárnapján a Fészekmeleg című műsorunk meghívottjai:
Komán Attila és Katica Brassóból, valamint Kelemen Levente és Zsóka Csíkkarcfalváról.
Hallgassátok nyitott szívvel élettapasztalataikat és jó gondolataikat,
amelyeket megosztanak velünk. Legyen egy szép ünnepnapotok, vasárnapotok
– szeretettel Kertész Marika

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…