26. szeptember, 2019Igehirdetések No comments

   Heródes, a negyedes fejedelem mindenről értesült, amit Jézus tett és hirdetett.

   Nyugtalanság fogta el, mert egyesek azt mondták: János támadt fel a halálból.” Mások szerint: „Illés jelent meg újra.” Voltak, akik azt állították: „A régi próféták közül kelt életre valamelyik.”

   Heródes így töprengett: „Jánost lefejeztettem… Ki lehet hát az, akiről ilyeneket hallok?” És kereste az alkalmat, hogy személyesen láthassa Jézust.

                                                                    Lukács Evangéliuma 9, 7-9

   Heródes kérdései tulajdonképpen Jézus személyével kapcsolatos vitáknak a kivonata. A keresztény közösségekben is vitákat tartottak Jézus személyével kapcsolatosan. A vitát Keresztelő Szent János küldöttje indította el, amikor rákérdezett Jézus kilétére. Heródes nyugtalanságát lelkiismeretfurdalás és a kíváncsiság okozta. Még nem tudta magában feldolgozni az elkövetett gyilkosságot. Félt attól, hogy egy Keresztelőhöz hasonló próféta jelenik meg a látóhatáron, aki ismét felhívja bűnös viszonyára a közvéleménynek a figyelmét. Ez az érdeklődés, egy kezdeti vágy a megtérésre, de mielőtt megszületne, már meghal. Nincs akkora ereje, hogy elvezesse az érdeklődött a forráshoz. Heródesnek szakítania kellett volna korábbi életével, de nem tudta megtenni ezt a fontos lépést.

   A keresztény közösség számára Heródes esete figyelmeztetés maradt, aki kéjelegve él, és ég benne a vágy, hogy Jézussal találkozhasson, de nem kerekedik fel saját vágyain, annak merő kíváncsiság, vágyakozás marad az egész.

   Csak a hit szemével látták meg, fedezték fel Jézusban a Messiást. Akik előítélettel közeledtek Hozzá, azok nem tudták felfedezni nagyságát, Istentől jövő személyének eredeti azonosságát. Ma is homály fedi Jézus személyét azokban, akik csak kíváncsiságból, szenzációként keresik Jézust.

   Heródesnek még volt alkalma Jézust elfogadni, mint megváltót. De a kéjelgés, és a szenzáció-hajhászó természete nem engedte, hogy felfedezze Benne az életet, az üdvösséget.

   Járjunk nyitott lélekkel és elmével, mert életünk útján valamikor mi is találkozhatunk Jézussal, de vajon lesz-e tiszta látásunk, elég bátorságunk, hogy megtegyük Feléje az első lépést?

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom