4. július, 2019Igehirdetések No comments

   Jézus egyszer hajóba szállt, átkelt a Genezáreti-tavon, és az ő városába, Kafarnaumba érkezett. Ott egy bénát hoztak eléje hordágyon. Hitük láttára Jézus így szólt a bénához: „Bízzál fiam! Bocsánatot nyernek bűneid!”

   Néhány írástudó erre azt gondolta magában: „Ez káromkodik.” Jézus belelátott gondolataikba, és szemükre vetette: „Miért gondoltok rosszat szívetekben? Mi könnyebb, ha azt mondom: »Bocsánatot nyernek bűneid!«, vagy ha azt mondom: »Kelj föl, és járj!«? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának hatalma van a földön a bűnök megbocsátására!” A bénához fordulva folytatta: „Kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza!” Az ember fölkelt és hazament.

   Ennek láttára félelem fogta el a tömeget, és dicsőíteni kezdték Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek.

                                                                      Máté Evangéliuma 9, 1-8

   A depressziónak két aspektusa van, bűntudatot ébreszt és a mozgásképtelenség érzését adja. A béna ember a környezetére is kihat. Mivel mozgásképtelen ezért barátjaira szorul. Körülötte nyüzsgés-forgolódás van, a béna az ágyához van kötve. A bűntudata miatt nem tud magának megbocsátani, mert állandó önbüntetési kényszere van. Minden körülötte történő szerencsétlenség miatt önmagát hibáztatja. Jézus a bénának nem veszi el a bűntudatát, hanem gyökeres orvoslást ad neki, megbocsátja bűneit. Nem akarja emlékeztetni káros bűntudatára, hanem a kiengesztelődést ajánlja fel neki. Ezzel már kiszabadulhat a bűntudat ördögi mókuskerekéből. Mintha azt üzenné a bénának: „Lehetsz ilyen, Isten depresszióddal együtt is elfogad téged. Isten megbocsátotta minden bűnödet, ezért bocsáss meg hát te is magadnak. Többé ne gyötörd magad bűntudattal!” Ennek a gyógyulásnak nem mindenki örvend. A farizeusok számára fontosabb az a tény, hogy bűnöket egyedül Isten tud megbocsátani. A bűnbánat szertartása segíthet a lelkileg megbénult embereknek, hogy meg tudjanak bocsátani önmaguknak.

   Jézus parancsa, mintegy megszünteti a béna bűntudatát, utána pedig hazaküldi. Nem ad neki újabb teret a panaszkodásra. A parancs kimozdítja bénultságából és erőt ad neki a felemelkedésre. A béna a hóna alá kellett vegye az ágyát, azaz depressziójával együtt indult haza. Ez az önmagára találásnak a módszere. Nem táncol körbe az emberek előtt, hogy megmutassa meggyógyult én-jét, hanem saját útját kezdi járni. Isten megbocsátása arra hív meg minket, hogy mi is bocsássunk meg magunknak. Másképpen Isten megbocsátása nem segít rajtunk. A korai szerzetesek a következő tanácsot adták: „ha valami elmúlt, hagyd elmúlni. Isten megbocsátott neked. Tehát te is hagyj fel az állandó rágódással, hogy miért tetted azt. És hagyj fel önmagad elítélésével. A dolog elmúlt, el van temetve. Hagyd eltemetve. Hagyj fel azzal, hogy bűntudatodat ürügyként használod, hogy ne kelljen felkelned. ” (Anselm Grün; Kiút a depresszióból) Ha reggel nehezemre esik a korai felkelés, akkor mondogassam magamban, hogy: „Kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza!” (Mt 9, 6c) Ennek köszönhetően felkelhetek és elindulhatok saját házamba.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom