14. október, 2019Igehirdetések No comments

   Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk:

   „Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa

   Salamon bölcsességét; itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon.

  Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás.”

                                                                          Lukács Evangéliuma 11,29-32

   Jézus a későbbi elutasítás teljes bizonyossága tudatában mond ki ítéletet a népe ellen. Körükben a gonosz erők hatása jobban érzékelhető volt, mint Krisztus tevékenysége és Isten szavának a hatása. Nem a csodás jeleknek az igénylését marasztalja el Jézus, hanem a látványos, égi jeleket, amelyek inkább a tömeg szeszélyeit voltak hivatottak kielégíteni, de nem a hit bizonyítékai. Mária és Zakariás is jelet kért Istentől, de nem a saját álmaikat kéregették, hanem a hitük megszilárdítására törekedtek.

   A kapott jel egy szövetségi történethez kapcsolódik, ezért nem lesz világos mindenki számára. Jónás három napot töltött a cethal gyomrában és nem pusztult el, Jézus majd követni fogja ezt a példát, és a föld gyomrában fog feküdni, de sértetlenül, feltámadottan kel ki belőle.

   Az ítélet a népek feltételezett egyetemes esküdtszéke, amelyben majd az egyes népek műveinek a megítélésére kerül sor. Aki bizalommal közelít Jézushoz az nagyobb bátorítást kap Tőle, mint Sába királynője Salamon királytól.

   Isten oktalansága bölcsebb az embereknél, Isten gyengesége erősebb az embereknél. A legszebb jel, amelyet Jézus földi életünk vándorútján hátrahagyott, az az Oltáriszentség, szeretetének jele és egyben forrása számunkra.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…