13. március, 2019Igehirdetések No comments

   Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk: „Ez a nemzedék gonosz nemzedék.

Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét; itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon.

   Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás.”

                                              Lukács Evangéliuma 11, 29-32

   Jónás Isten Igéjét közvetítette a niniveieknek. A niniveiek első reakciója a tagadás volt, de időközben megfontolták a hallottakat és megtértek. Jézus csodáira visszautasítóan reagáltak názáreti ismerősei és a nép vezetői. Igehirdetésének a sikertelensége a nép hitetlenségének számítható be. Szívesen meggyógyítja a jerikói vakot, vagy a béna embert, de nem tesz csodát olyan helyeken, ahol hiányzik a hit.

   A csodák, illetve jelek megnyilvánulásának elsődleges feltétele a hit. Ennek hiányában nem tud hatékonyan működni az isteni kegyelem. Bár néhol találkozunk az újszövetségben olyan emberekkel is, akik nem feltétlenül hisznek, de kérik a segítséget hitetlenségükben, ilyen volt a megszállott gyermek apja (Mk 9, 24). Hitük megerősödik Jézus csodáinak a láttán.

   A farizeusok, írástudók nem tudják elfogadni ennek az ismeretlen hatalomnak a jogosságát. Az előítélet kusza hálójában nem tud megnyilvánulni Jézus hatalma. Lukács Isten Szavának a befogadására, olyan nem kiválasztott személyeket sorakoztat fel, akik a tanítványok példaképei is lehetnének. Salamon király bölcsességét még a legtávolabbi uralkodók is megcsodálták. Jézus Isten bölcsessége és ereje (1 Kor 1,24), neki nincs szüksége távoli nemzetek hódolatára, az emberek elismerésére, mert a látszólagos gyengeségében is erősebb minden ellenfelénél.

   Jézus Isten legnagyobb csodája, és aki ezt nem fogadja el az elzárkozik a csoda többi lehetőségeitől is. A csoda nem önmagától indul el, hanem a hit következménye, sőt a csoda elfogadásának is a hit az első feltétele. Hit nélkül nem történhet csoda, de a megtörtént csodát sem észlelhetnénk nélküle.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…