27. szeptember, 2019Igehirdetések No comments

   Amikor egyszer Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, megkérdezte tőlük: „Kinek tartanak engem az emberek?” Ők így válaszoltak: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások szerint viszont a régi próféták közül támadt fel valaki.”

   Ő tovább kérdezte: „Hát ti kinek tartotok engem?” Péter válaszolt: „Az Isten Fölkentjének.”

   Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt ne mondják el senkinek. Majd hozzáfűzte: „Az Emberfiának sokat kell szenvednie. A vének, főpapok és írástudók elvetik őt, megölik, de harmadnapra feltámad.”

                                                                            Lukács Evangéliuma 9,18-22

   Minden vallás arra igyekszik, hogy minél tisztább, elfogadhatóbb képet mutasson be az alapítójáról. Jézus esetében azonban nehéz volt egy átfogó, mindenki által elfogadott, általa is ratifikált képet nyújtani. A közvélemény szerint egyike volt az általuk már ismert prófétáknak. Ebben sem volt azonban egy egységes kép, hiszen hol Illéssel, hol Keresztelő Szent Jánossal azonosították. A közvélemény gyakran még jobban növeli egy személy körül a homályt, a zavaros képet. A közvélemény nem találta meg a helyes utat Jézus felé. Leragadtak a már létező képeknél, amelyeket lassan a saját igényeiknek és szükségleteiknek megfelelően használtak fel.

   Péter által felkínált verzió sem volt a legszerencsésebb választás, hiszen a krisztusi címnek is megvoltak a maga politikai, vallási felhangjai. Ez a cím egy olyan személyt jelölt meg, akit Isten a nép történetében és az üdvtörténetben, kiválasztott magának, és akit a felkenés által iktattak a szolgálatába.

   Az Emberfia megnevezés sajátosan jézusi eredetű, hiszen jobban megfelel küldetésének és azonosságának. Ugyanakkor jobban megjelöli küldetésének a célját: „Az Emberfiának sokat kell szenvednie, el kell, hogy vessék a vének, a papi fejedelmek és az írástudók, meg kell, hogy öljék, és harmadnapra föl kell támadnia.”

   Jézus megtisztítja a politikai akarattól függő, nemzeti ambíciókra épülő címeket. Nem a népeken, országokon akar uralkodni, hanem az emberi szíveken. Ehhez azonban tiszta képet kell nyújtson önmagáról a hozzá közelebb álló személyeknek, hogy később a valóságnak megfelelően tárják fel azt másoknak.

   Valószínű, hogy ezek a válaszok inkább tanító jellegűek, azaz Jézus személyének a kiemelésére szolgálnak. Ugyanakkor ezek a válaszok senkit sem mentenek fel az egyéni válaszoktól. A hitből fakadó megnevezések sokkal közelebb vezethetnek Krisztushoz, mint a hivatalosan megfogalmazott, átértelmezett megnevezések és címek.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…