15. december, 2018Igehirdetések No comments

   Színeváltozása után tanítványai megkérdezték Jézust: „Miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?”

Ő így felelt: „Illés eljön ugyan, és helyreállít mindent, én azonban azt mondom nektek, hogy Illés már eljött, de nem ismerték föl, és kényük-kedvük szerint bántak vele. Így szenved majd az Emberfia is tőlük.” Ekkor értették meg a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról beszélt nekik.

                                                              Máté Evangéliuma 17, 10-13

   A tanítványok egy jövendölés margójára tesznek fel egy kérdést Jézusnak. Illés próféta sokat küzdött az akkori királyi családdal, mert sok bűnt követtek el ártatlan emberek ellen. Nábót szőlőjét orvul szerezték meg, sok vér tapadt a kezükhöz. Illés jövendölése Elizeus próféta idejében valósult meg. A királyi család kegyetlenül megbűnhődött bűnei miatt. Keresztelő Szent János Illés szerepét veszi át. A népet bűnbánatra inti, keményen szól a nép vezetőihez, vipera fajzatainak nevezve őket.

   Keresztelő a várakozó ember mintaképe. Nem hagy alább lelkesedése, mindig készen áll az Úr fogadására. Nem foglalkozik az ellenlábasaival, az elmarasztaló véleményekkel, hanem küldetésére koncentrál. Annyira küldetésének szenteli az életét, hogy nem torpan meg sem a farizeusoktól, sem Heródes fenyegetéseitől. Amikor valaki a próféta küldetését kapja, azt a kellemetlenségekkel együtt vállalja. Nincs kényelmesebb módja a prófétálásnak. A próféták mindig kellemetlenek voltak a vezetők szemében. Olyan dolgokat is el mertek mondani, amelyek a hamis próféták elhallgattak, vagy nem tudtak.

   Jézus dicsérőleg szól Jánosról. Tudja, hogy benne nincs kétszínűség és alakoskodás. Csak ilyen személyről feltételezhetik az emberek, hogy Illés prófétának a jogos utódja. Jézus azonosul Illéssel, mert sorsuk hasonló. Egyikre se hallgattak az emberek, és mindkettőjüknek az életére akartak törni. Isten prófétáját azonban nem lehet elhallgattatni, mert küldetése az isteni gondviselésben gyökerezik. Isten megóvja egész küldetése alatt. Csak akkor emelhetnek rá kezet, amikor Isten megengedi a gonoszoknak.

   Keresztelő János lelkesedéséből mindannyian tanulhatunk. Isten nem hagy cserben bennünket még a legkellemetlenebb pillanatokban sem. A nehézségek arra szolgálnak, hogy megerősítsék a prófétát küldetéstudatában. Akkor végzi jól a feladatát, amikor az embereket kimozdítja a megszokások hálójából, és a hit tűzével felszítja bennük a Szentlelket. Az embereknek ilyenkor csak két lehetőségük van: vagy elfogadják Isten üzenetét, kegyelmét, vagy elutasítják azt. Olyan emberekről van szó, akik állandóan provokálják, nyugtalanítják környezetüket.

   Te mivel nyugtalanítod környezetedet? A szeretet tüzével, a hit fényével, vagy állandó elégedetlenségeddel? Környezeted számára felkiáltójel vagy, vagy inkább kérdőjel?

T. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…