14. szeptember, 2018Igehirdetések No comments

   Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia, aki a mennyben van.

   Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen.

   Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ.

                                                                 János Evangéliuma 3, 13-17

   Éjszaka látogatta meg Jézust Nikodémus, aki a Szanhedrin tagja volt. Ez volt az izraeliek polgári tanácstestülete. Nikodémus elfogadja Jézus csodáit, de nem érti küldetésének a lényegét. Jézus egy másik dimenzióra tereli a beszélgetés vonalát. Nem elég a csodáknak az elfogadása, hanem hinni kell Isten küldöttjében. Isten az, aki megadja a kegyelmet az üdvösséghez. Nem egyéni próbálkozásainktól függ az üdvösségünk, bár Isten senkit sem kényszerít be a mennyországba.

   A rézkígyó a Megváltó keresztrefeszítésének lett az előképe. A népet engedetlensége miatt büntette meg Isten. Bűnös emberi mivoltunk miatt mi sem üdvözülhetünk. Jézus keresztáldozata volt az Istennel való kiengesztelődésünknek a záloga. Jézus váltságdíja megmentett minket a kárhozattól.

   Az evangéliumi részlet lezárása egy nagyon fontos kinyilatkoztatást közöl. Isten már nem a számonkérő, ítélkező, hanem az irgalmas Isten. Ezt az irgalmat Fiának köszönhetjük. Jézus küldetése nem az ítélkezés, hanem a megváltás.

   Az ószövetségi ember az Istenről való értekezést csak emberi okoskodásnak vélte. Az Istenről szóló írás az emberi tényezők miatt korlátozva van. Emiatt kényszerül rá a szent szerző az isteni bölcsesség segítségére, ugyanakkor kiderül, hogy Jézus az egyetlen igazi ismerője a mennyei titkoknak, ő az örök élet forrása.

   Nikodémus megértette, hogy nem biológiai szempontból kell újjászületnie, hanem a Szentlélek segítségével. A Szentlélek minden újjászületésnek a szerzője. Nélküle nem létezne semmilyen szintű élet. Ugyanakkor a Lélek tanúskodik Jézus eredetisége mellett. Jézusnak nincs szüksége önigazolásra, hiszen tetteiben már az Atya igazolta Őt.

   János evangélista nyomán kiderül, hogy a világban két csoport, két erő működik. Azoknak a csoportja, akik Istennel járnak, a világosság tetteit cselekszik, és azoknak a csoportja, akik ennek az elrontói, meghamisítói. A végső győzelem azonban a világosságé, mert a legkisebb fény is erősebb a sötétségnél.

T. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…