1. február, 2018Igehirdetések No comments

   Abban az időben Jézus magához hívta a tizenkettőt, és kettesével elküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek felett. Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot: sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra.

   Azután így folytatta: „Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatokat nem folytatjátok. Ha valamely helységben nem fogadnak be és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük.” Azok elmentek, s hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak.

                                                          Márk Evangéliuma 6, 7-13

   Jézus eszköztelensége ma is sokakat visszatart az apostolkodástól. Az gazdag ifjú pontosan emiatt nem vállalta Jézus követését. Ma sok fiatal számára nem jelent vonzó pályafutást a papság. A fiatalok a társadalom által diktált minta szerint szeretnének meggazdagodni, egy kényelmes életet szeretnének élni. Ez a hivatás azonban nem erről szól, és ezt ők is jól tudják.

   Az apostolok is szigorú utasításokat kaptak Jézustól. Még kenyeret sem vihettek magukkal. Ez a teljes lemondásnak a jele volt.

   Jézus elsősorban a békét küldi tanítványai által az emberekhez (Mt 10, 12). Úgy látszik, hogy a békétlenség már akkor is túlnyomó jelenség volt az emberek életében. A mai emberek is a béke után vágyakoznak, de Isten nélkül ezt nehezen tudják megvalósítani.

   A bűnbánat egy másik fontos témája a küldetésüknek. Ez a gondolkodásmód megújulását, az ember Istenhez való odafordulását jelentette. Jézus nem egyedül akarta a világot megtéríteni, hanem munkatársakat választott ki magának. Azt akarta, hogy ők is résztvegyenek a megváltás művében. A misszió örömét megoszototta tanítányaival is.

   Ha pontosabban megfigyeljük, ezért nem üres kézzel küldte őket szét, hanem hatalmat adott nekik. Ezzel a hatalommal betegeket gyógyíthatnak meg, ördögöket űzhetnek ki, halottakat támaszthatnak fel. Ugyanakkor az a hatalom ingyenes, nem várhatnak el semmit érte cserébe. Talán ezért ragaszkodott Jézus az eszköztelenséghez, hogy rávezesse követőit az egyszerűségre és a szabadságra.

T. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…