12. július, 2019Igehirdetések Helytartók és királyok elé hurcolnak miattam… bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Abban az időben Jézus így tanította apostolait: Íme, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok! Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, és zsinagógáikban megostoroznak titeket. Helytartók és királyok elé hurcolnak miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt.

   Amikor pedig bíróság elé állítanak, ne töprengjetek azon, hogyan és mit beszéljetek! Megadatik ugyanis nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól belőletek. Halálra adja majd testvér a testvérét, és apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak, és megöletik őket. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. Aki azonban mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Amikor pedig az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba! Bizony, mondom nektek: Nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az Emberfia.

                                                              Máté Evangéliuma 10,16-23

   Jézus leírja, hogy a gyakorlatban mit jelent tanítványának lenni. Az általa lefesetett kép nem túlságosan vonzó, még a legelszántabb tanítványoknak sem. A tanítványság üldöztetésekkel és meghurcoltatásokkal jár. Kedvezőtlen az a környezet is ahová küldi őket. Ehhez hozzájárult, hogy megtört a keresztények zsinágogával való kapcsolata is.

   A Szinhedrin fentartotta magának azt a jogot, hogy különböző válogatott eszközökkel büntethessen. Sokan a Messiásban is egy politikai vezért láttak. Innen születik meg a párhuzam a hatalmaskodók és a szelíd krisztus-követők között.

   Hofbaeur Szent Kelemen nagy áldozatok árán lett áldozópap. Intézményeinek személyesen koldulta ki az alamizsnát. Egyik alkalommal arcul ütötték, Ő csak ennyit mondott: “Ez az enyém! De most már adjon valamit a szegényeknek is.” A durva adakozóból szelíd bárány lett, és bocsánatát adományával fejezte ki.

   Jézus követése nem egy világi hatalomról szól, hanem a szeretet hatalmáról. Olyan hatalomról van szó, amely a legkeményebb szíveket is megszelídítheti. Csak azt tud másokat is megszelídíteni, akinek a szíve már eleve szelíd és alázatos, mint Jézus szentséges szíve. Ezt a szívet is sok hálátlanság és bántalmazás érte, de nem erőszakkal válaszol ezekre a sértésekre, hanem a szeretet mindent átható erejével.

   Az emberek szíve nem hajlik az Ő igazságára, ezt azzal palástolják, hogy rátámadnak követőire. Itt válik világossá Jézus azon kijelentése, hogy “Bizony, bizony, mondom nektek: Nem nagyobb a szolga uránál, sem a küldött annál, aki küldte.” (Jn 13,16)

   Jézus szolgaként volt köztünk, soha nem fitogtatta a hatalmát, bár joga lett volna rá. Az Ő hatalma más dimenzióból való, ezért a világiak nem érthetik meg ennek a lényegét. Jézus nem a mindeneket lehengerlő hatalmát mutatta meg, hanem a szelídség lelkeket megváltoztató erejét. Nem uralkodni jött, hanem szolgálni. Ez a mindenkori követőinek is a küldetése.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom