15. október, 2019Igehirdetések No comments

   Egyik beszéde alkalmával meghívta Jézust egy farizeus, hogy étkezzék nála. Ő el is ment, és asztalhoz telepedett.

   Amikor a farizeus látta, hogy Jézus étkezés előtt nem mosott kezet, megütközött rajta. Az Úr ekkor így szólt hozzá: „Ti, farizeusok, tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Esztelenek! Hát nem az alkotta a belsőt, aki a külsőt is? Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt, amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen!”

                                                                      Lukács Evangéliuma 11, 37-41

   A farizeusi magatartás nemcsak Jézus korát jellemezte, hanem ma is vannak, akik a hitet bizonyos szertartások betűpontos megtartásához kötik. Ezáltal a hitet üres ritualizmussá, vagy mágikus szertartássá fokozzák. Jézust nem a higéniai problémák zavarták, hanem azok az apró szertartások, amelyekre különös figyelmet szenteltek, de nem törődtek az embertársaikkal. Szerinte a legjobb módja a lélek megtisztításának az alamizsnálkodás. Péter levele ezt úgy határozza meg, hogy a szeretet eltörli a bűnök sokaságát (1 Pét 4,8).

   A rituális megtisztulást a szeretet cselekedetei kell megelőzzék. Itt a tisztulás nem egy ok-okozati folyamat, hanem Isten kegyelme szükséges hozzá. Ezt a kegyelmet teszi hatékonyabbá az adakozás, az irgalmasság cselekedetei.

   Vasárnapi szentmisénk a hétköznapi szentmisénk kifejeződése kell legyen. A hétköznapokban megélt hit, a szeretet gyakorlása, a napi imádság, minadazok az áldozatok, amelyeket önként vállaltunk a hét folyamán hozzájárulnak a szentmise mélyebb átéléséhez és ünnepléséhez. Ezek hiányában nem jut kifejezésre az, ami a belsőben történt, amit szívből cselekedtünk, hanem egy üres szertartássá fokozódik.

   Ezért nem érzik sokan a szentmise kegyelemközvetítő szerepét. A hétköznapi életük összeférhetetlen azzal, amit ünnepelni akarnak. Ez egy tudathasadásos állapotot hozhat létre a lélekben, mert nem tud önfeledten, boldogan együtt ünnepelni a többiekkel, mert nem tudta a gyakorlatba ültetni a hallottakat, az evangéliumot.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…