31. július, 2019Igehirdetések No comments

   Jézus egyszer ezt a két példabeszédet mondta tanítványainak:

   Hasonló a mennyek országa a földbe rejtett kincshez. Ha valaki megtalálja, újra elrejti azt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt a földet.

   Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez, aki igazgyöngyöt keres. Amikor aztán egy nagyon értékes igazgyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt.

                                                                    Máté Evangéliuma 13, 44-46

   Az elrejtett kincsről, a gyöngyről, a hálóról szóló példabeszédek ugyanazt a témát boncolgatják. Jézus szerint a mennyország a legdrágább kincsünk. A szántóföld kopár és szinte terméketlen a palesztinai területen. Szinte esztelenség számba megy egy ilyen földbe való belefektetés. Ehhez hasonlítanak néha azok a keresztények is, akik külsőleg minden földi előnyről, vagyonról önként lemondanak a mennyek országáért. Jézus csak akkor követeli valakitől a vagyonról való lemondását, ha észreveszi a kötöttséget. Sokan a vagyon megszerzéséhez kötik az életüket. Nem tudnak szabadok lenni semmitől, mert mindent a kereset szempontjából mérlegelnek. A kincs megtalálója mindent feltett egy lapra. Felfedezte életének legmélyebb értelmét, nem volt szüksége anyagi háttérre.

   A gyöngyről szóló példabeszédben a keresésen van a hangsúly. A kereskedő tudatosan kereste a gyöngyöt. Ami mások számára értéktelen kőnek látszik, az számára az igazi kincs. Isten országát nem lehet egy napon megszerezni, következetesen kell figyelni azokat a megmozdulásokat, amelyek Istenhez közelebb vezetnek. Ehhez elszánt akarat és következetesség szükséges.

   A mennyország nem egy égből lepottyanó csomag, hanem feladat, kihívás. Szent Bonaventúra a konyhán mosogatott, amikor a pápa követei megjelentek a bíborosi kinevezésével és a bíborosi kalappal. Szent Bonaventúra előbb elvégezte a szerzetesi kötelességeit, és csak azután fogadta a pápai küldötteket. Amikor átadták neki a bíborosi kalapot, megfogta azt és a levegőbe dobta. A következőket mondta: „Mennyország kell nekem, nem bíborosi kalap”.

   Milyen értékek, kincsek fontosabbak a mennyországnál számomra? Nyitott vagyok-e Isten mindennapos ajándékainak a befogadására? Képes vagyok-e minden áldozatott meghozni a mennyország megszerzéséért?

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…