12. március, 2019Igehirdetések No comments

   A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz:

   „Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek, Ne utánozzátok őket! Hiszen mennyei Atyátok tudja, mire van szükségtek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok:

   Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!

   Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy (ellenetek) vétettek, mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket.”

                                      Máté Evangéliuma 6, 7-15

   Jézus korában közkedvelt imádságként használták a zsoltárokat. Jézus, amikor csendes magányban félrevonult, akkor gyakran a zsoltárok szavaival imádkozott. Az apostolok kérésére egy hét kérésből álló imádságot mondott el. Ebben röviden összefoglalja az ember lelki és testi szükségletét, amely segíti őt, hogy elérje végső célját, életének az értelmét, az üdvösséget. Jézus megszerezte számunkra a lelki gyeremekséget és a fogadott fiúságot, ezért nevezhetjük Istent, a mi közös mennyei Atyánknak. Mózes a természetfeletti Istennel találkozott, akit addig senki sem látott meg élve szemtől-szemben. Krisztus drága vére árán szerezte meg az újszövetségi népnek az üdvösséget, nem veszendő aranyon, vagy ezüstön (1Pt 1,18-19). Jézus mindenben az Atya akaratát teljesítette. Ahhoz, hogy életünknek értelme legyen szükségünk van az Atya akaratának a kifürkészésére. A választott nép csak mannát kapott, amely nem volt elég az üdvösséghez. A végső napokban Isten Fia által szólt hozzánk, és adta át nekünk magát az eukarisztikus színekben. Isten mérhetetlen jóságában nem tud kevesebbet adni nekünk önmagánál. A kísértésekben gyakran megmutatkoznak az Atya akaratával való szembeszegüléseink. Jézusnak is áldozatot kellett hoznia az Atya akaratának a követésére, ez alól mi sem vagyunk kivételek.

   A Miatyánk imádság első három kérése az Atya megdicsőítéséről szól. Ebben kérjük, hogy életünk első helyén csak Ő szerepeljen. Utána kérjük, a testi és a lelki táplálékot, és bűneink bocsánatát. Üdvösségünk állandóan fenyegetve van a a gonosz kísértései által, ezért Istentől kérünk oltalmat és védelmet.

   Jézus imádsága összefoglalja mindazt, ami Isten megdicsőítésére és üdvösségünkre szolgál. Rámutat azokra az alapvető szükségleteinkre, amelyeket egyedül Isten képes kielégíteni. Ez az imádság készít fel minket Isten országának az eljövetelére.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…