16. február, 2019Igehirdetések No comments

   Egy alkalommal ismét nagy tömeg vette körül Jézust. Mivel nem volt mit enniük, odahívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: „Sajnálom a népet. Már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Ha pedig étlen bocsátom haza őket, kimerülnek az úton, hiszen többen közülük messziről jöttek.”

   Tanítványai így feleltek: „Honnan vehetnénk itt a pusztában annyi kenyeret, hogy mind jóllakjanak?”

   Jézus ekkor megkérdezte tőlük: „Hány kenyeretek van?” Azt felelték: „Hét.” Akkor meghagyta a népnek, hogy telepedjék le a földre. Majd fogta a hét kenyeret, hálát adott, megtörte és odaadta tanítványainak, hogy osszák szét. Szét is osztották a nép között. Volt néhány kisebb haluk is. Azokat is megáldotta és meghagyta, hogy osszák szét.

   Ettek, és jól is laktak. Aztán felszedték a maradékot: hét kosár telt meg vele. Mintegy négyezren voltak. Azután elbocsátotta őket. Maga pedig tanítványaival hajóba szállt, és Dalmanuta környékére ment.

                                                             Márk Evangéliuma 8, 1-10

   Az Egyiptomból való kivonulás után a választott nép sokáig a pusztában élt. Meribánál fellázadtak Mózes ellen, mert éhesek és szomjasok voltak. Isten kenyeret hullatott nekik a mennyből. Szemcsés darához hasonló eledel lepte el a földet. A választott nép nem tudta, hogy mi történt, ezért megkérdezték: mi ez? – manna-man-hu? A második kenyérszaporítás három napról számol be. A nép három napig hallgatta Jézust. Nem akarta éhesen elbocsájtani őket. Isten gondviselő jósága fejeződik ki ebben a jézusi törődésben. Jézus a nép legapróbb megmozdulását is észreveszi. Az apostolok előzetes felmérés nélkül tudják, hogy mennyi eledel áll rendelkezésükre. Még András apostol sem gúnyolódik ebben a részben. Mindenki tudja mi a szerepe. Az eukarisztikus lakoma ősi hagyománya jut kifejezésre. Az első keresztények a szentmise megünneplése után agapéra, szeretetlakomára gyűltek össze. Ebben a lakomában kifejeződött Krisztus híveinek az egysége. Jézus megvendégelésének nemcsak fizikai haszna van, hanem erkölcsileg is megerősíti a népet. A közös étkezés az egység kifejezése. Ugyanígy a szentmisében is összetartozás kell legyen a hívek között. A “hetes” szám a pogányok között végzett misszióra utal.

   Jézus a szentmisét bemutató pap által ma is megvendégeli az embereket. nem mennyből lehullott kenyeret, mannát, nem hétköznapi eledelt kínál fel az újszövetségi népének, hanem saját testét és vérét. Erre a meghívásra, fogadtatásra a legszebb válasz ez elfogadás és a hála. Elfogadni Jézust a szentségi színek alatt és hálát adni érte.

   A kenyérszaporítások történetei valamilyen módon elővételezik az utolsó vacsorát. Jézus nem akarja népét pásztor és táplálék nélkül hagyni. Ma is mindkettőről gondoskodik.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…