3. augusztus, 2019Igehirdetések No comments

   Amikor Heródes Antipász, a negyedes fejedelem meghallotta a Jézusról szóló híreket, azt mondta szolgáinak: „Ez Keresztelő János: ő támadt fel a halálból, azért van ilyen csodatevő ereje.”

   Heródes ugyanis annak idején elfogatta Jánost, bilincsbe verette és börtönbe vetette Heródiás miatt, aki fivérének, Fülöpnek a felesége volt. János ugyanis figyelmeztette:

   „Nem szabad őt feleségül venned!” Heródes emiatt ki akarta végeztetni Jánost, de félt a néptől, mert prófétának tartották őt.

   Amikor Heródesnek születésnapja volt, Heródiás leánya a vendégek előtt táncolt. Ez nagyon megtetszett Heródesnek, ezért esküvel ígérte, hogy bármit is kér, megadja neki. A leány, mivel anyja már előre kioktatta, így szólt: „Add nekem egy tálon Keresztelő János fejét!” Erre a király elszomorodott, de esküje és a jelenlevő vendégek miatt megparancsolta, hogy adják oda neki (Keresztelő János fejét).

   Erre elküldvén lefejeztette Jánost a börtönben. Fejét elhozták egy tálon, és odaadták a leánynak; ő meg elvitte anyjának.

   Akkor János tanítványai eljöttek, elvitték a holttestet, és eltemették. Majd felkeresték Jézust, és mindezt hírül adták neki.

                                                                              Máté Evangéliuma 14, 1-12

   Heródes negyedes fejedelem már a saját családjában elsajátította a vérengzést. Édesapja ölette meg a betlehemi aprószenteket, testvére Arkhelausz pedig atyjuk nyomdokaiba lépett. Az otthoni hét év önkéntelenül is ráteszi bélyegét az életünkre. Akinek a szülei a gyilkosságban merítették ki az életüket, azok gyilkosokat nevelnek fel. Heródest csak a félelem tartotta vissza János megölésétől. A nép közvéleménye ideig-óráig visszatartotta a gyilkosságtól. Ez a félelem azonban ingatag embert formált belőle. A szeszélyek embere lett, akit a pillanatnyi élevzetek kielégítése vezérelt. Keresztelő bátran a szemére hányta házasságtörő kapcsolatát. A bűnösök megintése az irgalmasság lelki cselekedeteihez tartozik. Heródes saját születésnapi lakomáján végezteti ki Jánost. Milyen könnyelmű ajándék ez egy ünnepelt részéről? Hiszen sejthette, hogy könnyelmű ígéretével sógornőjének tesz nagy szívességet. Nem merte megöletni Keresztelőt, ezért másoktól várta a megerősítést. Enélkül valószínű soha nem lett volna bátorsága János kivégeztetésére.

   A rossz társaság üdvösségünk szempontjából sokat árthat nekünk. Szent Ágoston Vallomásaiban a rossz társaságot hibáztatja lelki zülöttségéért. Többet ártott neki minden kísértésnél. Ma is a legtöbb családot a rossz társaság osztja meg. Nem jó a szennyest mindenki előtt kiteríteni. Bizonyos dolgok csak az illető családra tartoznak.

   A rossz társaságba keveredett ember könnyen befolyásolható. A társaság alfa egyede uralkodik a közösség minden tagján. Önkéntelelnül is függő viszonyba keverednek egymással. A vezető mondja meg mindenkinek, hogy mit kell csináljanak. Ez a falka szellem azonban könnyen elveheti a szabadságunkat. Már nem mi döntünk a saját életünkről, cselekedeteinkről, hanem mások mondják meg mit és hogyan kell cselekedjünk.

   Az igazi közösség Jézusra épít, Tőle vár tanácsot és segítséget. Nem a saját feje és elképzelése szerint épít, hanem a Szentlélek irányítására bízza a közösség minden tagját. Csak a Szentlélektől áthatott közösség tud krisztusivá nőni. Ezt a közösséget nem a pilanatnyi ösztönök, érdekek vezérelik, hanem Isten akaratát keresik, és azt igyekszenek megvalósítani.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…