3. július, 2019Igehirdetések No comments

   (Húsvétvasárnap este) a tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: „Láttuk az Urat.” De ő így szólt: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!”

   Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Tamásnak pedig ezt mondta: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás így válaszolt: „Én Uram, én Istenem!” Jézus ezt mondta neki: „Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!”

                                                                         János Evangéliuma 20, 24-29

   Sokan hitetlenként bélyegezik meg Tamás apostolt. Ha azonban át tudnánk érezni csalódottságát, nagypénteki depresszióját, akkor már másképpen tekintenénk rá. Mindaz a tragédia ami Mesterével történt hirtelen lepte meg az apostolok közösségét. Ez a sokkoló esemény teljesen leszűkítette látásmódjukat, azzal védekeztek az események ellen, hogy bezárkóztak. Néha a szomorúság annyira nagynak tűnik, hogy nem tudjuk elfogadni, védekezünk ellene. Az ilyen személy elveszíti az időérzékét, nem érez semmit, indulatai kiüresednek, semi jelét nem mutatja az együtt-rezgésnek, együttérzésnek. A depresszió védelmi rendszerének van egy beszűkítő tulajdonsága: “a depressziós védelem egy páncélöltözékhez hasonlít, amely kevés mozgást tesz lehetővé. A megdermedésnek ára van. S ezt csak akkor szabad megfizetni, ha minden más lehetőség kudaroct vallott.

    Ebből csak egy bizalommal teli kapcsolat tud feloldani bennünket. Tamás megvolt győződve arról, hogy a Mester halálával életük értelme szertefoszlott. A feltámadtról szóló híresztelések még jobban feldúlták ingatag lelkiállapotát. Apostoltársai vallomását kósza hírnek tekintette. Személyesen akart kapcsolatba kerülni azzal, akiben teljesen megbízott. Jézus nem dorgálja meg egyből a kételkedő Tamást, hanem gondolatait olvasva, felhívja a figyelmét arra, hogy érintse meg a sebhelyeit. Tamás lelkén is a sebezettség uralkodott. Kapcsolatba kellett lépjen azzal, akiről azt gondolta, hogy visszaélt bizalmával. Itt nemcsak a Mester iránt érzet csalódást, hanem önmagát is büntetni akarta a saját hiszékenységéért.

    A kételkedés fátyola csak a találkozás által hull le Tamás lelkéről. Elindul a Mester felé, felhagy korábbi dermedtségéből, és megérinti a szegek helyét. A veszteség egy új dimenziót nyitott meg Tamás életében. A vesztesség elsötétít bennünket, de a sötétség közepette világosul meg számunkra, hogy kik vagyunk, és hogy szívünk mélyén Isten fényessége lakozik.

   Itt elmarad a kenyértörés szertartása, de a sebhelyek is Jézus megtörettetéséről árulkodnak. Amit a kenyér megtörése jelképesen fejezett ki, az Jézus testén valóságosan megjelenik. Tamás felhagy csalódottságával, és elmondja a világ legrövidebb hitvallását. Kilép saját sötétségéből, és felfedezi a feltámadás fényét, amely eloszlatja minden kételkedésnek a homályát.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom