3. január, 2019Igehirdetések No comments

   Abban az időben amikor Keresztelő János látta, hogy Jézus közeledik feléje, így szólt: „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit! Ő az, akiről azt mondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Én sem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy megismertessem őt Izraelben.”

   János azután így folytatta tanúságtételét: „Láttam, hogy az égből, mint egy galamb, leszáll rá a Lélek, és rajta marad. Én sem ismertem őt, de aki küldött, hogy vízzel kereszteljek, az mondta nekem: »Akire látod, hogy rászáll a Lélek, és rajta marad, ő az, aki Lélekkel keresztel.« Én láttam, és tanúskodom arról, hogy ő az Isten Fia!”

                                                      János Evangéliuma 1, 29-34

   Keresztelő Szent János szavai annyira kifejezőek, hogy az Úrfelmutatásban is ezeket a szavakat szoktuk alkalmazni. Jézus a bárány, akit bűneink miatt öltek le, és a húsvéti bárány, aki elveszi a világ bűneit. A következő ószövetségi kép jut eszünkbe: “Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze; a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást.” (Iz 53, 12)

   Itt összekapcsolódik Jézus megváltói áldozata a Lélek Benne maradásával. Jézuson nyugszik az Úr Lelke. Ő az, aki elhozza a megszentelést. Ellentét keletkezik a lélekkel való keresztség és a jánosi vízzel való keresztség között. János tanúságtétele igazolja, hogy Jézus a várva várt Messiás, akit a nép vezetői megvetnek, de nem tudják megsemmisíteni. Az életet adó Lélek nem engedi, hogy teljesen elpusztítsák. Jánosnál Jézus kereszthalála összekapcsolódik a Lélek kiáradásával. A nagypéntek egyben Pünkösd is.

   A Lélek nyugvása, illetve Jézusban maradása nemcsak a szentháromság viszonyát fejezi ki, hanem a hívőkkel való állandó kapcsolatát is. Jézust úgy mutatja be, mint Isten kiválasztottját. János tanúságtétele mély teológiai mondanivalót tartalmaz, kifejezi Jézus istenségét.

   Ez a kapcsolat nem marad zártkörű, hanem kifelé terjed. Jézus személyében láthatóvá válik a mennyei Atya. A galamb a Szenlélek szimbóluma, vele kapcsolatban a béke, a tisztaság jut eszünkbe.

   A keresztség itt összekapcsolódik a húsvéti keresztáldozattal. Akik megkeresztelkednek, azok Isten fiai, a mennyország örökösei és Krisztus társörökösei lesznek.

   János látó ember volt, aki ismerte Megváltóját. Ezt az ismeretet nem rejtette el, hanem másokkal is megosztotta. Azt akarta, hogy mások is meglássák, amit ő már tisztán látott. Az igazi keresztények ilyen látó emberek, akik másokat is elvezetnek az Isten bárányához.

T. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…