6. január, 2019Igehirdetések No comments

   Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, íme, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták:

„Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte.” Meghallotta ezt Heródes király és megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a Messiásnak.

   Azok így válaszoltak: „A júdeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta: Te, Betlehem, Júda földje, bizony nem vagy a legkisebb Júda nemzetségei között, mert belőled jő ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek.”

   Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe: „Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte!” Ők pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a Gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek.

   Bementek a házba, és ott látták a Gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincses zsákjaikat és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.

   Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba.

                                                                     Máté Evangéliuma 2, 1-12

   A három napkeleti bölcs a mindenkiben létező Isten utáni vágynak a megjelenítői. A perzsa királyi udvarban működő papokra emlékeztetnek, akik a Mithrasz-kultusz képviselői voltak, és később a korai egyház komoly ellenfelei. Ennek a látogatásnak komoly teológiai háttere van. A napkeleti bölcsek a világ összes tudósainak és tudományának a képviselői, akik Jeruzsálembe utaznak, hogy bemutassák hódolatukat a Megváltónak. A csillag nyomán indulnak el, és az útjuk során több veszéllyel is szembe kell nézzenek: a hosszú út fáradalmaival, az ellenséges emberekkel, Heródes irigységével és lelki vakságával. A megpróbáltatások azonban nem térítik vissza őket útjukról, hanem végig megmaradnak a csillag által jelzett útvonalon. Lelkük mélyén is létezik egy másik csillag, amelyet életük során mindig megtapasztaltak. Életünk egén mindig jelen van egy csillag, amely a sorsunkat jelzi, és rámutat Isten segítő és oltalmazó kezére. Isten vezet minket életünk kanyargós útjain, hogy megérkezhessünk ahhoz az igazi csillaghoz, ahol az Istengyermek ragyog.

    A bölcsek arra tanítanak meg bennünket, hogy teljesen mindegy, hogy hol és hogyan kutat az ember, milyen tapasztalatokat gyűjt csillagjóslásban, mágiában, ezoterikus tanokban, mindenben az isteni gyermek utáni vágyunk fejeződik ki. a kereszténységben mindig volt egy olyan áramlat, amely elutasította az istenkeresés más útjait. A napkeleti bölcsek további kérdéseket tesznek fel. Olyan kérdések, amelyek a csillagászattal, vagy a titkos tanokkal foglalkoznak. Ők is az élet titkaira keresik a választ. Ki az ember, ki az Isten? Kik vagyunk mi, hová tartunk? A megismerés Krisztushoz fog vezetni. Azok, akik más szempontból közelítik meg az élet kérdéseit nem jelentenek veszélyt a keresztény hitünkre.

   A bölcsek saját keresésünknek is a fényképei. Ott, ahol keresünk, ott az újszülött Király felé haladunk. Létezik egy mágia, amely az Istenhez hasonlót szeretné megtalálni. Ez nem vezet el Istenhez. Ebben túl sokat bízunk önmagunkban. Isten emberi testben jelent meg köztünk, és a három bölcs fel kell hagyjon korábbi praktikávail, ahhoz, hogy megtalálja az istenit. Minden tudásukat maguk mögött kellett hagyniuk és csodával kellett leborulniuk az Isten titka előtt. Ez a titok egyszülött Fiában, Jézusban mutatkozott meg a legegyszerűbben és a legcsodálatosabban.

T. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…