30. július, 2019Igehirdetések No comments

   Egy alkalommal, amikor Jézus befejezte tanítását, elbocsátotta a sokaságot és hazatért. Otthon azt kérték tőle tanítványai: „Magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet!”

   Kérésükre így magyarázta meg: „Aki a jó magot veti, az az Emberfia. A szántóföld ez a világ. A jó mag az Isten országának a fiai, a konkoly pedig a gonoszság fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög.

   Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan aratáskor összeszedik a konkolyt és elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az Emberfia elküldi angyalait, azok összeszednek országából minden botrányt és minden gonosztevőt, és tüzes kemencébe vetik. Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz. Akkor az igazak ragyognak majd Atyjuk országában, mint a nap. Akinek füle van, hallja meg!”

                                                            Máté Evangéliuma 13, 36-43

   Az evangélisták írásaikban felhasználták a zsidó apokaliptika elemeit. A konkolyról és a búzáról szóló példabeszédben egy kisebb apokaliptikus írást fedezhetünk fel. Az a gondolat, hogy Isten megengedi a konkoly létezését sok fejtörést okozott az újonnan alakuló fiatal Egyház tagjainak. Nem tudták megérteni, hogy Isten hogyan tűri meg a rosszakat, a Gonosz működését a jók mellett. A szövegrész arra is magyarázatot akar adni, hogy bizonyos elhivatott emberek, miért okoznak botrányt, illetve miért nem állnak hivatásuk magaslatán. Isten ezeket ideig-óráig megtűri, de nem marad el a büntetésük.

   Az a tény is zavart kelt, hogy túl gyakran nyúltak az ítélet témájához. Istent úgy mutatták be, mint aki elkerülhetetlenül megítéli a gonoszakat, illetve kegyetlenül fog leszámolni velük. Az ítélet hangsúlyozásását lelkipásztori szempontból találták fontosnak. A hívő embereket azzal próbálták a rossztól megóvni, hogy elrettentő példákat mondtak a gonoszok sorsáról. Ez a fajta szemlélet azonban nem tükrözheti teljesen a végítélet hogyan-ját, hiszen akkor sokan kiesnének Isten üdvözítő tervéből.

   Az ítélet témája látszólag jobban uralja az evangéliumokat, mint az igazak boldogsága. A próféták fenyegető módszeréhez folyamodik a hallgatóság megtérítésének az érdekében. A jövő alalkulása Isten kezében van, és mi nem vagyunk birtokában annak a tudásnak, amely elfogadható módon tárja fel számunkra az üdvtervet.

 

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…