9. április, 2018Imalánc a családokért Családos imalánc – Háromszázhuszonnyolcadik Hét – Április 9 – Április 15. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Miután tehát a hit által megigazultunk, békében élünk az Istennel, Urunk Jézus Krisztus által. Általa jutottunk hozzá a hitben a kegyelemhez, amelyben élünk és dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk.

  De nemcsak ezzel, hanem szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből  reménység. A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete.
                                          — Szent Pál rómaiakhoz írt levél 5, 1-5 —

   Isten nem ígért mindig kék eget, mindig virágos réteket, napfényes, akadálytalan ösvényeket, ború nélkül derűt, árnyék nélkül fényt, és fájdalom nélkül békét sem ígért! De ígért erőt minden új naphoz, munkádhoz nyugalmat, virágot utadon, bajban is kegyelmet és segítő kezet, mindig veled érző örök szeretetet! Áldja meg az Úr hétköznapjainkat s ünnepeinket! Ámen.

  Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 327 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Örvendetes rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 328. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
   Aminek a véghezvitele miatt aggódsz, arról Isten azt mondja, hogy az Ő ereje által végbe fog menni.
                                                         — Mai ige —

Imaszándék: Uram! Sokszor vagyunk olyan helyzetben, amikor úgy tűnik, ebből nem tudunk kilépni, mert annyira súlyosnak látjuk a helyzetet, hogy megoldhatatlannak látszik. De, Uram, Te hatalmas vagy, fölötte állsz minden problémának. Te vagy az egyetlen igaz Isten, a mi Gondviselő Atyánk! Add Uram, hogy aggódás helyett inkább forduljunk Hozzád, hittel a mi gondjainkkal!

KEDD: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
   A vámos megállt hátul, szemét sem merte fölemelni az égre, inkább a mellét verte és könyörgött: Isten, irgalmazz nekem, bűnösnek. Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, az nem. Aki magát felmagasztalja, azt megalázzák, aki megalázza magát, azt felmagasztalják.
                                                       — Lukács Evangéliuma 18,13-14 —

Imaszándék: Köszönet neked, Jézus, amiért nem utasítottad vissza a templomban imádkozó alázatos vámost, hanem igazoltad őt az emberek előtt. Irgalmas szívű Jézus, imádlak téged és kérlek: irgalmazz nekem, bűnösnek!

SZERDA: Örvendetes R.f. 3. Tizede.
   Ó mekkora boldogság rejlik a lelki harcokban! Elég, ha mindig úgy indulunk a harcba, hogy biztosak vagyunk a győzelmünkben.
                                                        — Pio atya —

Imaszándék: Uram a Te vezetéseddel, az életem  egy mestermű  is lehet, adj erőt ennek felépítéséhez és beteljesítéséhez!

CSÜTÖRTÖK: Örvendetes R.f. 4. Tizede.
   Ma boldog leszek abban a tudatban, hogy boldogságra születtem, nem csak másvilági, hanem evilági boldogságra is.
                                                       — XXIII. János pápa —

Imaszándék: Köszönöm Jézus, hogy megérintetted a szívemet! Segíts, rajtam, hogy napról napra jobb legyek, a Te szereteted megélése által!

PÉNTEK: Örvendetes R.f. 5. Tizede.
   Taníts meg számba venni napjainkat, hogy eljussunk a szív bölcsességére!
                                                      — Zsoltárok könyve 90,12  —

Imaszándék: Jézusom, a zsoltárossal kérdem én is: mit adjak az Úrnak viszonzásul hozzám való jóvoltáért? Vele együtt én sem tudok mást tenni, minthogy veszem az üdvösség kelyhét, és az Úr nevét hívom segítségül. Veszem az üdvösség kelyhét, és benne szenvedéseimet, örömeimet és mindenemet neked ajánlom hogy egészen a tied legyek.

SZOMBAT: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
   A nők erkölcse a legcsalhatatlanabb barométer egy nemzet erkölcsösségének megállapításását illetően. A bölcsőt ringató kéz uralja a világot. Ha a nők megunják ezt a feladatot, semilyen kormányzati program nem tudja megmenteni a nemzetet.
                                                     —  John Adams  —

Imaszándék: Áldd meg Urunk az édesanyákat, áldd meg az ő munkájukat, áldozatkészségüket és szeretetüket, amellyel egybetartják családjukat és betöltik otthonukat.

VASÁRNAP: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
   Aki alázatos és kedves, azt mindig szeretni fogja mindenki: Isten is és az emberek is. A segítség felülről jön, de nagyon mélyre kell szállni, hogy kiérdemeljük. Minél mélyebbről kezdünk, annál magasabbra érünk. A kísértésekben hívd az őrangyalod segítségét. Szívesebben segít, mint te fogadod az ő segítségét.
                                                   — Don Bosco Szent János —

Imaszándék: Uram, Jézus, te ismered bűnömet. Szabadíts meg engem! Válts meg engem! Te ismered összes látható és rejtett sebemet, melyet okoztak nekem. Segíts, hogy meg tudjak bocsátani, és gyógyítsd meg lelkem sebeit! Segíts azoknak is, akiket én bántottam meg, hogy meg tudjanak nekem bocsátani!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…