Nem testem szaván és hangján nyilatkozok, hanem lelkem igéivel és gondolkodásom kiáltásaival.
                          – Szent Ágoston

   Minden mást pedig, ez az élet bármit nyújt nekünk, annál kevésbé szabad megsiratnunk, minél inkább siratják embertársaink, és annál bővebben kell könnyet hullatnunk érte, minél kevésbé sírnak miatta az emberek.
                         – Szent Ágoston

   Amit azonban az ember nem mondhat vagy nem tud elgondolni, s amire soha nem mert volna vágyódni, Isten a maga nagy szeretetében kimondta, elgondolta és teljesítette.
                        – Viennai Szent János

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 411 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő az Örvendetes rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 412. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
A múltkor azt mondta Jézus: „Hányszor elhagytál volna, fiam, ha nem feszítelek keresztre!
                       – Szent Pio atya –

Imaszándék: Állj mellettünk, Urunk, amikor keresztjeink súlya elnehezedik, hogy a Te akaratod szerint hordozhassuk!

KEDD: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
Szükségünk van olyan szentekre, akik el vannak kötelezve a szegények iránt és a szükséges szociális változások iránt.
                    – Ferenc pápa –

Imaszándék: Add, Urunk, hogy vegyük észre az igazán szegényeket és azokon segítsünk!

SZERDA: Örvendetes R.f. 3. Tizede.
Semmin se örüljek, vagy sajnálkozzam, csak azon, ami Hozzád vezet, vagy Tőled elszakít.
                    – Aquinói Szent Tamás –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy a világi dolgok ne vonjanak el a mennyei értékektől, hanem inkább ezeket is a fentiekhez igazítsuk!

CSÜTÖRTÖK: Örvendetes R.f. 4. Tizede.
Sokszor hallani elszomorító hangokat, azokét, akik bár buzgóságról tanúskodnak, de ugyanakkor nem túlzott bölcsességről s a helyes mérték iránti érzék teljes hiányáról. Ezt mondják, mintha semmit sem tanultak volna a történelemből, amely az élet tanítómestere.
                    – XXIII. János pápa –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy tanuljunk meg a történelemben és a saját életünkben bekövetkezett kudarcainkból tanulni, hogy minnél inkább Hozzád igazítsuk életünket!

PÉNTEK: Örvendetes R.f. 5. Tizede.
   A hála vonzza le a jó Istentől a legtöbb kegyelmet, mert meghatódik, ha jótéteményét megköszönjük, és siet tíz másat adni. És ha ismét megköszönjük ugyanazzal a bensőséggel, micsoda kiszámíthatatlan megsokszorozódása lesz ez a kegyelemnek!
                   – Lisieux-i Kis Szent Teréz –
Imaszándék: Segíts, Urunk, hogy hogy vegyük észre, amikor hálával tartozunk Neked és embertársainknak! Add, hogy legyen bennünk elég alázat, hogy ki is mutassuk Irántad és embertársaink iránti hálánkat!

SZOMBAT: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
Igazán békességszerzők azok, akik a mi Urunk Jézus Krisztus szerelméért e világ minden szenvedése közepett is megőrzik lelküknek és testüknek békéjét.
                   – Assisi Szent Ferenc –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy próbáljunk meg mások lelki támaszává lenni, mintsem mi használjunk másokat mankónak! Légy velünk, hogy belédkapaszkohassunk, ha szükséget szenvedünk!

VASÁRNAP: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
Ha ugyanis a bölcsekkel jársz, bölcs leszel, ha a bolondokkal forgolódsz, társul adod magad hozzájuk,…
                  – Szent István király –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy neked tetsző barátokra találjunk, akikkel igazán Téged szolgálhatunk! Adj bölcsességet, hogy Neked tetszően éljünk!

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…