Jósággal közeledsz a jóhoz, az igazhoz igaz vagy.
                               – Szent István király

   Végül oda térült a beszéd, hogy testi érzékeink bármilyen nagy gyönyörűsége megannyi ragyogásban is csupán testi marad, és az örök élet örömeihez mérten nem összehasonlításra, de említésre méltónak sem látszik.
                              – Szent Ágoston

   Amit azonban az ember nem mondhat vagy nem tud elgondolni, s amire soha nem mert volna vágyódni, Isten a maga nagy szeretetében kimondta, elgondolta és teljesítette.
                             – Viennai Szent János

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 412 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Fájdalmas rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 413. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Fájdalmas R.f. 1. Tizede.
   Uram, adj éleslátást a dolgok észlelésére, erőt azok megragadására és megtartására; képességet és rátermettséget arra, hogy ezekhez még mindig hozzá tudjak tanulni!
                       – Aquinói Szent Tamás –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy mindig felismerjük tudatlanságunkat és kitartással csiszoljuk magunkat a tudás terén!

KEDD: Fájdalmas R.f. 2. Tizede.
   Kérünk továbbá testvérek, feddjétek meg a nyughatatlanokat, bátorítsátok a kis lelkűeket, gondozzátok a betegeket, legyetek türelemmel mindenki iránt.
                      – Szent Pál apostol –

Imaszándék: Adj, Urunk, leleményességet, hogy szeretettel mások segítségére lehessünk!

SZERDA: Fájdalmas R.f. 3. Tizede.
   Mert amennyire látom, kezeidben tartasz már évek óta; s bennem is megvan a jó szándék és akarat, s ez némileg érvényesült is sok minden dologban ezen idő folyamán: úgyhogy bár tudtomon kívül bizonyára sokat vétkezem, tudatosan nem teszek semmit a Te szent akaratod ellen, lenne az bár még oly csekélység is.
                          – Avilai Szent Teréz –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy rádhagyatkozásunk cselekvő legyen a mindennapokban!

CSÜTÖRTÖK: Fájdalmas R.f. 4. Tizede.
   De az akarat nem indul, hacsak az ismeret fáklyaként nem világítja meg útját, más szavakkal az akarat által megkívánt jó szükségképpen az ész által megismert jó is egyúttal.
                         – XIII. Leó pápa –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy felismerjük tennivalónkat és adj erőt a kivitelezéshez!

PÉNTEK: Fájdalmas R.f. 5. Tizede.
   A Lélek ugyanis az a belső erő, mely összhangba hozza a szívünket Krisztus szívével, és arra indítja őket, hogy az embertársakat úgy szeressék, ahogyan Ő szerette őket, amikor lehajolt, hogy megmossa a tanítványok lábát, s különösen amikor mindenkiért odaadta az életét.
                         – XVI. Benedek emeritus pápa –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy észrevegyük a Lélek indításait és aszerint rendezzük be életünket!

SZOMBAT: Fájdalmas R.f. 1. Tizede.
   Az élet élet – éljed!
                      – Kalkuttai Szent Teréz anya –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy figyelmünket az életet adó szeretetre fordítsuk, ne a halált hozó szomorúságra!

VASÁRNAP: Fájdalmas R.f. 2. Tizede.
   Égnek-földnek mindig a legalja, keressük a legalacsonyabb hivatalt és a legutolsó helyet.
                     – Keresztes Szent János –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy alázatosak tudjunk lenni!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…