Milyen jó az Úr, és milyen hatalmas! Nemcsak tanácsot ad, hanem orvosságot is. Az ő szavai tettek is egyúttal.
                      — Avilai Szent Teréz

   A szabad lények azonban éppen azért, mivel szabadok, képesek cselekedni vagy nem cselekedni, így vagy amúgy cselekedni mivel azt választják, amit akarnak, és az akarást megelőzte az észnek ítélete.
                                                              – XIII. Leó pápa

   Hiszem, hogy azt is belátod, miszerint az időben alkotott törvényben semmi igazságos és helyes dolog nincsen, amelyet az emberek nem az örök törvényből vezettek volna le.
                                                              – Szent Ágoston –

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 404 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Örvendetes rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 405. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
Az ember természetében sohasem szűnik meg a képesség, hogy a tévedéseknek ellenálljon és keresse az igazságra vezető utat.
                                                          – XXIII. János pápa –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy az igazság keresésében ne feledkezzünk el a szeretetről és a hitről!

KEDD: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
Bizony az ember – miként az Úr mondja nekünk – forrássá válhat, amelyből élő víz folyói fakadnak. De hogy ilyen forrássá válhasson, mindig újra innia kell az első ősforrásból – Jézus Krisztusból, kinek megnyitott szívéből magának Istennek a szeretete árad.
                                                    – XVI. Benedek emeritus pápa –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy visszatérjünk Hozzád erőt meríteni!

SZERDA: Örvendetes R.f. 3. Tizede.
A gyerekek, a szegények, a szenvedők és a magányosok számára mindig legyen egy boldog mosolyod.
                                                – Kalkuttai Szent Teréz anya –
Imaszándék: Add, Uram, hogy ne sajnáljuk a körülöttünk levőktől a Tőled kapott, ingyenes mosolyunkat!

CSÜTÖRTÖK: Örvendetes R.f. 4. Tizede.
Ha azt akarod, hogy lelkedben megszülessék az áhítat, növekedjék Isten szeretete és az isteni dolgokhoz való kedv, akkor tisztítsd meg lelkedet minden vágytól, minden ragaszkodástól és törekvéstől, úgyhogy semmivel se törődjél.
                                          — Keresztes Szent János —
Imaszándék: Add, Urunk, hogy érted fel tudjuk cserélni terveinket a Tieidre, ha Te azt úgy akarnád!

PÉNTEK: Örvendetes R.f. 5. Tizede.
Mert gondolatainkat nemcsak akkor kell Istenre irányítanunk, amikor belefogunk az imádkozásba, hanem az Isten utáni vágyakozásunkat és a reá való emlékezésünket is kapcsoljuk bele mindennapi teendőink végzésébe: a szegények gyámolításába, egyéb gondjainkba és üdvös jótékonykodásainkba.
                                      – Aranyszájú Szent János – 
Imaszándék: Add, Urunk, hogy jólétben és nehézségben is Benned bízva fohászkodjunk!

SZOMBAT: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
Add, Uram, hogy szívemet Hozzád irányítsam, és ha lankadnék és botlanék, a javulás szent föltételével állandóan tápláljam.
                                 – Aquinói Szent Tamás —

Imaszándék: Add, Urunk, hogy jóra való törekvésünk ne csak álom legyen, hanem mindennapi valóság!

VASÁRNAP: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
   Maradj velem, Uram, hogy el ne feledjelek. Tudod, hogy milyen könnyen elfordulok tőled.
                             – Szent Pio atya –
Imaszándék: Add, Istenem, hogy legyek mindig hűséges Hozzád gondolataimban, tetteimben, viselkedésemben!

Keresés a honlapon…